Sollentuna Musikklasser

Du är välkommen att besöka oss på skolan som finns på:

Sollentunavägen 267C i samma skolbyggnad som Häggviksskolan

Vill du skicka brev till oss, gör du det på adress:

Sollentuna Musikklasser

Box 445

191 24 SOLLENTUNA

Rektor: Åse Mellerstedt

08-579 221 02 asmel_s@edu.sollentuna.se

Bitr. rektor: Helena Åhman

08-579 221 18  heahm_s@edu.sollentuna.se

Expedition/köadministratör: Leena Lahti

08-579 221 03 lelah_s@edu.sollentuna.se

Infomentoradministratör: Lena Nodemar

08-579 221 30 lenod_s@edu.sollentuna.se