iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1955 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1955. október

Összeállította: Gyenes Anna (2019.) Varga Ágnes Szilvia (2020.)

1955 októbere a magyar kormány intézkedésével vette kezdetét. Kibocsátásra került a hatodik békekölcsön, melynek célja az életszínvonal emelésére szolgáló beruházások fedezése volt. Ám az intézkedés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a lakosság körében igen népszerűtlennek bizonyult. A magyar polgárok elégedettségéhez az sem járult hozzá, hogy 11-én miniszteri rendelet született a gépkocsi, illetve motorkerékpár vásárlás tilalmáról, illetve az ezzel kapcsolatos devizahatósági engedélyek törvénytelenné válásáról. Szerencsére a közvéleményt pozitív csalódás is érte a tárgyalt hónapban. 14-én az igazságügyi miniszter engedélyezte Grősz József kalocsai érsek börtönbüntetésének megszakítását, majd erre két nappal az egész ország örömmámorban égett a legendás Magyarország-Ausztria futball rangadó példátlan, 6:1-es magyar győzelme következtében. Alig pár nappal ezután, 20-án tette nyilvánossá a Földművelési Minisztérium a jelentését, miszerint  1955 január 1. és október 15. között 423 új TSZ alakult.

Pár száz kilométerrel nyugatra ezzel párhuzamosan adták ki J.R.R.  Tolkien A Király Visszatér című könyvét, ami mai napig a 20. századi irodalom egyik meghatározó műve, ám ez csak az egyik érdekes mozzanat a sok közül, mely utunkba kerül, ha külföldre pillantunk ‘55 októberében. A hónapban egy hajószerencsétlenség is megrázta a világot, deFechenheim vagy másnéven Widder, a Németek által vízre bocsátott segédcirkáló, elsüllyedése során szerencsére senki sem vesztette életét.

 5-én Konstantinos Karamanlis lépett Görögország kormányra. Karamanlis meghatározó személyiség lett Görögország politikai életében, több, mint 60 éves politikai pályafutásával.  Ezt követően, tizennegyedikén Cardiffot választották Wales fővárosává.

Ebben a hónapban kiáltották ki Ausztria örökös függetlenségét, és írták alá a semlegességi nyilatkozatot, miután az utolsó megszálló csapatok is elhagyták az országot, valamint a Saar-vidék lakossága is ekkor döntött a Németországhoz való csatlakozásról, miután 1946 óta Francia megszállás alatt álltak. Másik öröm is érte az NSZK-t, hisz az utolsó Szovjetunióban maradt hadifoglyok is hazatérhettek. A vasfüggöny másik oldalán is oldódott a helyzet, a hónap utolsó napján  az USA bejelentette, hogy azonnali hatállyal feloldja a „vasfüggöny” mögötti utazásokra 1952-ben bevezetett korlátozásokat. Épp ezelőtt 2 nappal jött a világra ma ismert társadalmunk egyik méltán meghatározó alakja, az amerikai szoftverfejlesztő, Bill Gates.

Azt hiszem, 1955 októbere kiváló példa arra, hogy az ‘50-es évek derekán egy hónap sem telhetett el anélkül, hogy fontos eseményeknek legyünk szemtanúi.

Képek

Grősz József kalocsai szobra- Wikipédia

Magyarország-Ausztria 6:1- Magyarfutball.hu

 J.R.R.  Tolkien: A király visszatér, első kiadás-Wikipédia

            SS Fechenheim-Wikipédia

Konstantinos G. Karamanlis-Wikipédia

Cardiff-Wikipédia

Bill Gates (2013)-Wikipédia

Napi események

október 1. A kormány kibocsátja a hatodik békekölcsönt.

A Freies Leben szerkesztőségében megalakul a mo-i németek hivatalos szervezete, a Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetsége (Kulturverband der Deutschen Werktätigen in Ungarn). — A Freies Leben e naptól kezdve hetilapként jelenik meg.

október 2. Több mint nyolcévi folyamatos üzemelés után befejezi működését az ENIAC, a világon az első teljes egészében elektronikus számítógép.

október 3. Elsüllyed a Fechenheim nevű, német segédcirkáló hajó.

október 4.  Megszületett Bán János magyar színész, filmrendező.

október 5. Ismét a kormány éléről távozó Gheorghe Gheorghiu-Dej kerül a Román Munkáspárt élére; a miniszterelnök Chivu Stoica. A sajtó közli, hogy Mo csatlakozik az emberkereskedelem és a prostitúcióból származó kizsákmányolás megszüntetése érdekében New Yorkban május 21-én megkötött egyezményhez. A csatlakozásról szóló okmányt Szarka Károly washingtoni követ nyújtja át az ENSZ Titkárságon. Görögországban Konstantinos Karamanlis lép kormányra.

október 6. Az MDP PB határozatot hoz Bartók Béla: A csodálatos mandarin előadásának feltételeiről: csak 1-2 alkalommal kerüljön színre, időtlen környezetben játszódjék, ne legyen elismerő sajtó-visszhangja, bíráló cikk viszont jelenjen meg róla.

október 7. Konrad Adenauer szövetségi kancellár tárgyalásainak eredményeképpen az utolsó német hadifoglyok is hazaérkeznek a Szovjetunióból az NSZK-ba.

október 8. Best seller lett a The Four Aces "Love Is a Many-Splendored Thing" című slágere.

október 9. Meghalt Julij Mihajlovics Brascsajko kárpátaljai ruszin jogász, politikus, közéleti személyiség.

október 10. Grősz József kalocsai érseket a börtönből váratlanul Püspökszentlászlóra szállítják.

október 11. Az e naptól hatályos miniszteri rendelet szerint külfölditől belföldön személygépkocsit vagy motorkerékpárt vásárolni tilos; ilyen ügyletre devizahatósági engedély nem adható.

október 12. Párizsban megalakul a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet.

október 13. A L’express első változatát kiadják Párizsban.

október 14. Az SzN közli, hogy az igazságügyi miniszter engedélyezte Grősz József kalocsai érsek börtönbüntetésének megszakítását. Cardiffot választják Wales fővárosává.

október 15. Best seller lesz Mitch Miller "The Yellow Rose of Texas" című zeneszáma.

október 16. Megrendezésre kerül Magyarország-Ausztria futball rangadó, mely a magyarok bravúros 6:1-es győzelmével ért véget.

október 17. Richard Nixon amerikai alelnök kijelenti, „a békére most nagyobb esély van, mint a második világháború óta bármikor”.

október 18. 59 párttag értelmiségi az MDP KV-hez intézett memorandumban foglal állást az „új szakasz” politikája mellett, és tiltakozik a kultúrpolitika korlátozó adminisztratív intézkedései ellen. A dokumentum konkrétan említi Az ember tragédiája, A csodálatos mandarin és a Galilei ügyét.

október 20. A Földművelési Minisztérium jelentése szerint  1955 január 1. és október 15. között 423 új TSZ alakult. Kiadják  J.R.R. Tolkien A Király Visszatér című könyvét.

október 22.  Először repül a F–105 Thunderchief, az USa szuperszonikus vadászbombázója. Az SzN szerkesztőségi cikket közöl a már egy hónapja lezárult „öregek és fiatalok”-vitáról; a cikk visszautasítja az „írók támadását az irodalompolitika ellen”. Az 1946 óta francia megszállás alatt álló Saar-vidék népszavazásán a lakosság 67,7%-a, 96,7%-os részvétel mellett elveti a speciális európai státuszt (az 1954-es Saar-statútumot), azaz a Németországhoz való csatlakozás mellett dönt.

október 23. Dél-Vietnam az államformáról határozó utolsó egy egyben manipulált népszavazás eredménye kapcsán köztársasággá válik. Elnöke Ngo Dinh Diem.

október 25. Az utolsó megszálló csapatok is elhagyják Ausztriát.

október 26. Kimondják Ausztria örökös semlegességét.

október 27. Genfben megkezdődik a négy nagyhatalom külügyminisztereinek konferenciája. A felek a német egyesítésről, az európai biztonságról, a kelet–nyugati kapcsolatokról és a leszerelésről tanácskoznak.

október 28. Megszületett Bill Gates amerikai üzletember, a Microsoft alapító tulajdonosa.

október 31. Az USA bejelenti, hogy azonnali hatállyal feloldja a „vasfüggöny” mögötti utazásokra 1952-ben bevezetett korlátozásokat.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére


22 |vissza a lap tetejére

Magyar népviseletek története címmel tájékoztató füzetet jelentetett meg a Néprajzi Múzeum.

A szekszárdi Balogh Ádám múzeum október 22-23-án múzeumi napokat rendez.

Kora délután megkezdődik az 1955. évi, VI. öttusa világbajnokság.

Műszaki Klub nyílt a közlekedési dolgozók részére. A klub a tagok műszaki és technikai műveltségének emelésére előadások, vitadélutánokat rendez.

Nemzeti Színház: Ármány és szerelem

Madách Színház: Dulszka asszony erkölcse

Hunyadi Szabina gyűjtése (2010.)


23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére


26 |vissza a lap tetejére

Szerda

Kivonat a napisajtó híreiből ( Forrás: Szabad Nép, XIII. évfolyam, 296. szám)

Az 1955. október 26-án megjelent Szabad Nép első oldalán leginkább arról olvashatunk, hogy a vetést minél hamarabb be kell fejezni, mert a kenyérgabona-vetésterv alig egyharmadát sikerült teljesítenie Heves, Baranya és Szolnok megyének.

Hírt adnak még arról az első oldalon, hogy megérkezett Berlinbe a Genfi négyhatalmi külügyminiszteri értekezletre tartó szovjet küldöttség. Egy hosszabb cikket olvashatunk a párttaggyűlések fontosságáról, és mindenkit buzdítanak arra, hogy aktívan vegyék ki részüket a taggyűlésekből. Egy rövid cikket olvashatunk még arról, hogy az ENSZ fennállásának 10. évfordulóját ünneplik, valamint, hogy a Husztics feltáró-brigád elérte a Nagykovácsi széntelepet.

        A második oldalon leginkább több, kisebb cikket olvashatunk, amelyek többek között arról szólnak, hogy a magyar diesel motorok hírnevét erősíteni kell a nagyvilágban, valamint Hajdú-Bihar megyében 300 vagon tengeri befogadására alkalmas tároló építését kezdték meg. Beszámolnak még Bér- és Munkaügyi Tanács létesüléséről is, valamint arról is, hogy számos munkalehetőség várja a leszerelő katonákat.

        A harmadik oldalon egy nagyon hosszú cikket olvashatunk “A Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottságának jelszavai a Nagy Októberi szocialista forradalom 38. Évfordulójára” címmel. A másik jelentős cikk Genfről szól, ahol a négy nagyhatalom miniszterei ülnek össze konferenciára, melyen napirendi kérdés lesz többek között a “Német kérdés” és a “Kelet-Nyugat közötti kapcsolatok kiszélesítése”.

        A negyedik, egyben utolsó oldalon olvashatjuk, hogy megalakult a Vörösmarty-emlékbizottság, olvashatunk a Saar-vidéki népszavazásról, valamint, hogy Tartománygyűlési és községi tanácsválasztások voltak Felső-Ausztriában.  

(Összeállította: Gyenes Anna, 2019.)


27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források