iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1955 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1955. október

Napra pontos eseménysor

október 1. A kormány kibocsátja a hatodik békekölcsönt.
A
 Freies Leben szerkesztőségében megalakul a mo-i németek hivatalos szervezete, a Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetsége (Kulturverband der Deutschen Werktätigen in Ungarn). — A Freies Leben e naptól kezdve hetilapként jelenik meg.
október 2. Több mint nyolcévi folyamatos üzemelés után befejezi működését az ENIAC, a világon az első teljes egészében elektronikus számítógép.
október 5. Ismét a kormány éléről távozó Gheorghe Gheorghiu-Dej kerül a Román Munkáspárt élére; a miniszterelnök Chivu Stoica.
A sajtó közli, hogy Mo csatlakozik az emberkereskedelem és a prostitúcióból származó kizsákmányolás megszüntetése érdekében New Yorkban május 21-én megkötött egyezményhez. A csatlakozásról szóló okmányt Szarka Károly washingtoni követ nyújtja át az ENSZ Titkárságon.
október 6. Az MDP PB határozatot hoz Bartók Béla: A csodálatos mandarin előadásának feltételeiről: csak 1-2 alkalommal kerüljön színre, időtlen környezetben játszódjék, ne legyen elismerő sajtó-visszhangja, bíráló cikk viszont jelenjen meg róla.
október 10. Grősz József kalocsai érseket a börtönből váratlanul Püspökszentlászlóra szállítják. október 14.Nyár óta itt, a püspöki nyaralóban tartják házi őrizetben Mindszenty József esztergomi érseket is.
október 11. Az e naptól hatályos miniszteri rendelet szerint külfölditől belföldön személygépkocsit vagy motorkerékpárt vásárolni tilos; ilyen ügyletre devizahatósági engedély nem adható.
október 12. Párizsban megalakul a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet.
október 14. Az SzN közli, hogy az igazságügy-miniszter engedélyezte Grősz József kalocsai érsek börtön-büntetésének megszakítását.
Bemutatják Várkonyi Zoltán
Különös ismertetőjel c. filmjét.
október 17. Richard Nixon amerikai alelnök szerint „a békére most nagyobb esély van, mint a második világháború óta bármikor”.
október 18. 59 párttag értelmiségi az MDP KV-hez intézett memorandumban foglal állást az „új szakasz” politikája mellett, és tiltakozik a kultúrpolitika korlátozó adminisztratív intézkedései ellen. A dokumentum konkrétan említi Az ember tragédiája, A csodálatos mandarin és a Galilei ügyét.
október 20. A Földművelési Minisztérium jelentése szerint jan. 1. és okt. 15. között 423 új tsz alakult
október 23. Dél-Vietnam köztársasággá válik. Elnöke Ngo Dinh Diem.
Az Mt határozatot hoz Bér- és Munkaügyi Tanács felállításáról.
Az SzN szerkesztőségi cikket közöl a már egy hónapja lezárult „öregek és fiatalok”-vitáról; a cikk visszautasítja az „írók támadását az irodalompolitika ellen”.
Az 1946 óta francia megszállás alatt álló Saar-vidék népszavazásán a lakosság 67,7%-a, 96,7%-os részvétel mellett, elveti a speciális európai státust (az 1954-es Saar-statútumot), azaz a Németországhoz való csatlakozás mellett dönt.
Dél-Vietnamban a császárságot elutasító (manipulált) népszavazást követően kikiáltják a köztársaságot.
október 25. Az utolsó megszálló csapatok is elhagyják Ausztriát.
október 26. Kimondják Ausztria örökös semlegességét.
október 27. Genfben megkezdődik a négy nagyhatalom külügyminisztereinek konferenciája. A felek a német egyesítésről, az európai biztonságról, a kelet–nyugati kapcsolatokról és a leszerelésről tanácskoznak.
október 31. Az USA bejelenti, hogy azonnali hatállyal feloldja a „vasfüggöny” mögötti utazásokra 1952-ben bevezetett korlátozásokat.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére


22 |vissza a lap tetejére

Magyar népviseletek története címmel tájékoztató füzetet jelentetett meg a Néprajzi Múzeum.

A szekszárdi Balogh Ádám múzeum október 22-23-án múzeumi napokat rendez.

Kora délután megkezdődik az 1955. évi, VI. öttusa világbajnokság.

Műszaki Klub nyílt a közlekedési dolgozók részére. A klub a tagok műszaki és technikai műveltségének emelésére előadások, vitadélutánokat rendez.

Nemzeti Színház: Ármány és szerelem

Madách Színház: Dulszka asszony erkölcse

Hunyadi Szabina gyűjtése (2010.)


23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források