ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг кабельного телебачення 

м.Білгород-Дністровський                                                                                                                     Остання редакція 26.08.2015р.

            Телекомпанія «ЛіС» у формі товариства з обмеженою відповідальністю в особі Директора Ясиневич Станислава Людвиговича, діючого на підставі Статуту, Ліцензії НКРЗ № 286396 від 12.05.2014р, та Ліцензії НР № 00128-п від 20.08.2013р. іменоване надалі «Телекомпанія», пропонує будь-якій фізичній особі, іменованій надалі Абонентом, (далі разом – “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”), публічну оферту про надання Телекомунікаційних послуг (надалі - Послуг) на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Телекомпанія забезпечує підключення кабелю і кінцевого пристрою, що надається Абонентом, до мережі кабельного телебачення Т/К «ЛіС». Телекомпанія надає Абоненту в користування теле- і відеопрограми, трансльовані (ретрансльовані) Телекомпанією, а Абонент оплачує вартість  робіт по підключенню до мережі кабельного телебачення,    кабелю        і кінцевого  пристрою і вносить щомісячну оплату за користування мережею кабельного телебачення Т/К «ЛіС».

2.ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Телекомпанія зобов'язується:

2.1.1. Здійснити підключення кабелю і кінцевого пристрою, що надається Абонентом, до мережі кабельного телебачення Т/К «ЛіС»;

2.1.2. Здійснювати належну якість трансляції (ретрансляції) теле- і відеопрограм за умови належної якості кабелю і кінцевого пристрою, що надається Абонентом; для ефірних каналів з якістю не нижче ніж прийом на ефірну антену;

2.1.3. Вживати заходи по усуненню пошкоджень в термін 3-х робочих днів, пов'язаних з якістю трансляції (ретрансляції) з метою забезпечення постійної роботи мережі кабельного телебачення Т/К «ЛіС»;

2.1.4. Повідомити Абонента по інформаційному телеканалу  про зміни в роботі телекомпанії, видів послуг і/або місця оплати за користування мережею кабельного телебачення за 5 днів до таких змін.

2.1.5. При відмові від послуг кабельного телебачення, Телекомпанія не підключає до колективної антени.

2.1.6. Телекомпанія гарантує сплату винагороди за використання Об’єктів авторських і суміжних прав в аудіовізуальній сфері.

Телекомпанія має право:

2.1.6. Встановлювати розмір абонентної плати за послуги, що надаються, залежно від: індексу інфляції; розміру оплати Телекомпанією послуг які надаються третіми особами, які впливають на вартість послуг за користування кабельною мережею; розмірів авторської винагороди і ліцензійної оплати телевізійним каналам; зміни кількості каналів телебачення і т.д.;

2.1.7. Встановлювати перелік каналів телебачення, що містяться в телевізійному сигналі, що доставляється Абоненту;

2.1.8. Проводити в міру необхідності профілактичні і технічні роботи, роботи по усуненню недоліків які виникли, тимчасово припинивши надання послуг Абоненту на час проведення таких робіт. Термін прведення таких робіт до 48 годин.

2.1.9. Припинити без попередження, надання послуг у випадках: самовільного підключення абонента до мережі кабельного телебачення в період тимчасового відключення; зриву пломб і псування абонентом обладнання телекомпанії; при  невнесенні абонентної плати за два місяці; здійснення абонентом дій, направлених на отримання доступу до послуг, які надаються телекомпанією особам, які не є абонентами.  

2.1.10. Відключити від мережі кабельного телебачення технічно несправний кінцевий пристрій, який надає Абонент, у випадку, якщо такий пристрій, через свої несправності вносить перешкоди в мережу кабельного телебачення.

2.2. Абонент зобов'язується:

2.2.1. Прийняти і сплатити вартість робіт при первинному підключенні до мережі кабельного телебачення  Т/К «ЛіС» кінцевого пристрою, в розмірі встановленому телекомпанією. Повторне підключення до мережі кабельного телебачення Т/К «ЛіС» виконується протягом трьох робочих днів після погашення заборгованості і оплати суми за повторне підключення, встановленої телекомпанією.

2.2.2. Вносити щомісячну плату за користування мережею кабельного телебачення Т/К «ЛіС» відповідно до діючого на момент оплати тарифу. У разі зміни вартості послуг (розмір тарифу), що надаються Телекомпанією, відповідно змінюється і плата за послуги за даним договором;

2.2.3. Вносити абонентну плату (плату за послуги), передбачену п.п. 2.2.2., не пізніше кожного 10 числа поточного місяця;

2.2.4.  Самостійно і за свій рахунок проводити ремонт або заміну кабелю від Абонентного розподільника до свого кінцевого пристрою ( телеприймача ).

2.2.5.  Вимагати у працівників телекомпанії, які прибули  для проведення огляду або ремонтних  робіт, посвідчення, скріплені печаткою телекомпанії і підписом директора.

2.2.6. Не перешкоджати проведенню ремонтних, профілактичних та інших робіт, необхідних для обслуговування мережі, та забезпечити доступ до телекомунікаційного обладнання співробітникам Телекомпанії. Приєднуючись до цього Договору, Абонент, будучи співвласником приміщень загального користування і опорних конструкцій житлового будинку, дає право на використання цих приміщень і конструкцій, електричного та іншого обладнання призначеного для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, розміщених у житловому будинку , для розміщення телекомунікаційного обладнання Телекомпанії.

2.2.7.  Самостійно не підключатися до елементів кабельного телебачення, у тому числі і при заміні кабелю абонента.

2.2.8.  Не створювати умови доступу до послуг Телекомпанії третім особам.

2.2.9. У місячний термін  повідомляти Телекомпанію про виїзд з адреси, вказаної в п.1.1. цього Договору, а також про всі зміни, пов'язані із зміною власника приміщення або з призначенням нової відповідальної особи.

2.2.10. Повідомляти Телекомпанію через диспетчерську службу про погіршення якості послуг, що надаються, для усунення несправностей, які виникли з вини Телекомпанії;

2.2.11. Експлуатувати свій телевізор згідно інструкції заводу-виготівника, самостійно робити налаштування телевізора.

Абонент має право:

2.2.12. Одержувати від Телекомпанії послуги належної якості з трансляції (ретрансляції) каналів кабельного телебачення, відповідно до цього Договору;

2.2.13.  Звертатися до Диспетчерської служби або до директора Телекомпанії  (письмово) з питань якості послуг Телекомпанії, що надаються, і одержувати відповідь в письмовій  або в усній формі.

2.2.14. Звертатися із заявою про відстрочення оплати за послуги, що надаються, з обґрунтуванням причин для такого відстрочення і вказівкою конкретного терміну погашення заборгованості;

2.2.15.  На тимчасове відключення від мережі кабельного телебачення, із звільненням від абонентної плати, за відсутності заборгованості по абонентній платі, заздалегідь (не менше ніж за 36 годин) оформивши в телекомпанії заяву на тимчасове відключення.

2.2.16. Направляти на адресу Телекомпанії письмову заяву про припинення дії цього Договору і надання послуг з нього.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Абонентна плата за користування мережею кабельного телебачення, оплачується Абонентом на підставі діючого на момент оплати тарифу, і в першу чергу, зараховується в рахунок погашення заборгованості за попередній період (у разі існування такої заборгованості);

3.2. Сповіщення Абонента про зміну вартості послуг (розміру тарифу) здійснюється Телекомпанією:

- через інформаційний канал кабельного телебачення шляхом інформаційних оголошень, розміщених Телекомпанією на цьому каналі не менше ніж за 30 днів до такої зміни;

- шляхом друкованих оголошень за адресою підключення абонентів;

- в абонентському відділі Телекомпанії по телефону 333-11, або за адресою вул..Ізмаїльська 58 г офіс 21.

3.3. Припинення надання послуг за користування мережею кабельного телебачення, не звільняє Абонента від оплати заборгованості за одержані послуги.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Відповідальність Телекомпанії:

4.1.1. У разі невиконання Телекомпанією п.п.2.1.1. цього Договору абонентна плата за послуги, що надаються, не стягується;

4.1.2. У разі невиконання п.п. 2.1.2. цього Договору понад п'ять робочих днів, абонентна плата, за вказаний проміжок часу не стягується;

4.1.3. Телекомпанія не несе відповідальності за неналежну якість трансляції (ретрансляції) теле- і відеопрограм  у випадках: зміни кодування програм з супутників; погіршення якості сигналу, пов'язаного з технічним станом супутників; поява перешкод в ефірі через природні причини і метеорологічні умови; зміна частот каналів місцевого телебачення; зміна розміру авторської винагороди і ліцензійної плати каналами телебачення, що призвело припинення доставки відповідного телевізійного сигналу; надання Абонентом кінцевого пристрою неналежної якості;

4.1.4. Телекомпанія не несе відповідальності за неналежну якість трансляції (ретрансляції) у разі використовування Абонентом кабелю неналежної якості в квартирі і (або) на сходовому майданчику;

4.2.Відповідальність Абонента:

4.2.1. При невиконанні зобов'язання, передбаченого п.п. 2.2.1.  Договору надання послуг Телекомпанією не надаються;

4.2.2. За порушення зобов'язання, передбаченого п.п. 2.2.2., 2.2.3.  Договору, Абонент сплачує пеню у розмірі 0,5%  за кожен день прострочки платежу, від суми щомісячної плати за користування послугами, що надаються Телекомпанією;

4.2.3. У разі виникнення у абонента заборгованості Телекомпанія має право призупинити надання послуги і (або) розірвати цей Договір без повідомлення про це абонента і відмовити в подальшому наданні послуг. Непогашена в добровільному порядку заборгованість, стягується з Абонента через  суд;

4.2.4.  В разі стягнення заборгованої суми абонентної  плати, через суд, всі витрати пов’язані з веденням справи, покладаються  на абонента;

4.2.5. При невиконанні п.п.2.2.6. цього Договору, з Абонента  телекомпанією стягується  штраф в  розмірі 10% від суми щомісячної абонентної плати.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1.Сторони цього Договору звільняються від часткового або повного виконання своїх зобов'язань у разі виникнення обставин непереборної сили, які неможливо було передбачати і запобігти, такі як війна, військові дії, стихійні лиха, пожежі, повені, дії державних органів і органів місцевого самоврядування і т.д.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє протягом одного року;

6.2. У випадку якщо жодна із сторін, за місяць до закінчення терміну дії цього Договору не заявить про його розірвання, він вважається продовженим на той же термін, на тих же умовах.

7. КІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Своїм підписом під цим договором «Абонент»  дає  згоду «Телекомпанії» на обробку своїх  персональних даних з метою  надання послуг кабельного телебачення, а також для отримання та здійснення  розрахунків за фактично надані послуги. Крім того, своїм підписом  «Абонент  мережі» підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист  персональних даних».

7.2. Цей Договір складений при повному розумінні сторонами предмету і умов Договору. Договір складений в двох екземплярах, кожний з яких має рівну юридичну силу. Після підписання цього Договору всі попередні усні або письмові угоди втрачають юридичну силу. Доповнення, оформлені письмово і підписані сторонами, є невід'ємною частиною цього Договору.

РЕКВІЗИТИ ТЕЛЕКОМПАНІЇ

ТОВ «Телекомпанія «ЛіС»

Одеська обл., м.  Білгород-Дністровський

вул. Ізмаїльська 58 г офіс 21    т.  333-11

МФО  328704

ОКПО 30762399

Р/с 2600430145429   ВАТ «Ощадбанк»    

Директор            Ясиневич С.Л.