1.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9

ul. Krakowska 102, tel. 71 798 68 32 wew. 100 ( do sekretariatu )

http://ppp9-wroc.pl/

 

2.  Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna

ul. Borowska 101, tel. 71 798- 68- 84

http://www.spt.wroc.pl/

 

3.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Rozwoju Rodziny

ul. Podwale 74, tel. 71 342-14-13, 71 343-79-55

http://trr.info.pl/

 

4.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej Fundacji „NON LICET” – pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

ul. Stalowa 6A, tel. 71 361-97-70

 

5. Ośrodek Socjoterapeutyczny „PRZECIW PRZEMOCY” Demokratycznej Unii Kobiet,

ul. Rybnicka 39, tel. 71 340-01-06, 71 343-47-29

 

6.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy Dla Osób  w Sytuacji  Kryzysowej „INTERWENCJA”,

ul. Podwale 13, tel. 71 78-33-664

 

7.  Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Fundacja Praesterno

 ul. Kościuszki 80A  tel. 666 935 351

 

8.  Bezpłatny telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli , Fundacja „ DZIECI NICZYJE”

 tel. 800-100-100

 

9.  Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży , Fundacja „ DZIECI NICZYJE”

tel. 116-111