УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2 сесія 7 скликання

( 1-ше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

08.12.2015р.                                                                                                                                 №26

 Міська програма «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки.»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування»,ст..91 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення покращення соціального стану малозабезпечених верств населення Бершадська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську програму «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки.» (додається).

2.Фінансування міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення  населення на 2016-2020 роки.». врахувати під час формування міського бюджету на відповідний рік за рахунок коштів міського  бюджету та інших коштів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію, з питань економічних перетворень, регламенту, депутатської етики (голова комісії О.Нечитайло).

                                              Міський  голова        М.Кольченко

Додаток 1 до рішення 2 сесії 7 скликання від 08.12.2015р.

                 МІСЬКА  ПРОГРАМА

«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ»

НА 2016-2020 РОКИ

         1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Соціальний захист населення - підвищення рівня і якості життя громадян забезпечується шляхом впровадження системи державних соціальних стандартів, доведення розмірів державних соціальних гарантів.

 1. Захист людини в дитячі та юнацькі роки,коли відбувається духовне, моральне, фізичне
  становлення особистості,засвоєння національних та загальнолюдських культурних цінностей і
  коли навіть тимчасові нестатки і помилки дорослих здатні заподіяти шкоду і деформувати її
  розвиток,має бути одним з головних завдань при формуванні стратегії розвитку нашої держави.
  У сучасних умовах проблема поліпшення становища дітей та юнацтва набуває особливої
  значущості, її розв'язання залежить не тільки від сімї,а й від діяльності суспільних інститутів, які
  беруть участь у вихованні та навчанні дітей, сприяють їх соціалізації, таким чином формується
  державна політика стосовно дітей та молоді, як особливої соціально-демографічної групи, що має
  специфічні потреби і запити. У зв'язку з цим потребує активізації розроблення економічних,
  соціальних та правових заходів щодо створення умов для повного задоволення потреб і запитів
  дітей та молоді.
 2. Українські Спілки ветеранів ВВВ, Афганістану є всеукраїнськими.

             2. МЕТА ПРОГРАМИ

Підвищення життєвого рівня, удосконалення механізмів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення у 2016-2020 роки .особливо інвалідів ВВВ, ветеранів війни, сприяння удосконаленню нормативно-правової бази з питань соціального захисту населення, здійснення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Консолідація і координація зусиль ветеранів війни, сімей звгиблих, їх обєднань у справі широкого,більш ефективного використання наявних можливостей в забезпеченні захисту своїх законних, політичних,економічних,соціальних прав, надання

оздоровчої,медичної,психологічної,моральної та матеріальної допомоги членам Спілок ветеранів ВВВ та Афганістану, в першу чергу інвалідам та сімям загиблих.

Створення необхідних умов для задоволення та захисту інтересів багатодітних сімей, сприяння реалізації державних, обласних і районних програм, які передбачають поліпшення рівня і умов життя багатодітних сімей, створення умов для їх фізичного,інтелектуального і духовного розвитку.

          3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Забезпечення виконання рішень Уряду в частині підвищення рівня соціального забезпечення малозабезпечених верств населення.

Проведення заходів з увічнення памяті та подвигів ветеранів війни, сприяння проведенню соціальної та медичної реабілітації ветеранів війни,сімей загиблих,надання одноразової допомоги, підписка періодичних видань ветеранів війни та Афганістану.

Координація напрямків діяльності з питань всебічного, духовного та культурного розвитку дітей з

багатодітних сімей, вирішення питання про надання матеріальної та грошової допомоги

багатодітним сімям.

Здійснення заходів  реалізації  програми дасть змогу посилити соціальну стабільність, підвищити рівень соціальної безпеки, піднести на вищий рівень якість життя.

З мстою реалізації  програми соціальний закист населення Бершадської міської ради передбачити кошти у бюджеті міської ради на 2016-2020роки.

 4. РОЗМІР НАРАХУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

                                                                          Заходи

з реалізації міської програми соціального захисту та соціального

забезпечення населення на 2016-2020 роки

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Місцевий бюджет

Інші кошти

1.

     Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

2016

2017

2018

2019

2020

Міська рада

100000

100000

100000

100000

100000

2.

Надання матеріальної допомоги

2016

2017

2018

2019

2020

Міська рада

150000

150000

150000

150000

150000

Фінансування для надання матеріальної допомоги буде збільшено за рахунок додаткових  надходжень до бюджету міської ради.

Секретар міської ради                             О.Рижавська