Els blocs de 2C (2015-2017)

Miquel Camero

http://shutupandreadsagulla.blogspot.com.es/

Artal Coll

http://llegirdesperta.blogspot.com.es/

Nando Díaz

http://justreaditsagulla.blogspot.com.es/

Ainara Fernández

http://elsllibrestenensuc.blogspot.com.es/

Nerea Galán

http://adelanteleeteelmundo.blogspot.com.es/

María Hurtado

http://imaginacionsuperpoder.blogspot.com.es/

Esa Jerreh

http://meteleun.blogspot.com.es/ 

Maria Manzano

http://imaginaencolors.blogspot.com.es/ 

Rafa Jiménez

http://sisabesleermuchopodrasaprender.blogspot.com/

Mónica Jiménez

http://siquieresinspiracionleeunmonton.blogspot.com.es/

Míriam Mairén

http://sinosapsqueferposatallegir.blogspot.com.es/

Adrià Martín

http://masleeermasconocimiento.blogspot.com.es/

Elena Masbernat

http://leeresundeporteentrenate.blogspot.com.es/

Oriol Menéndez

http://sietvolsdivertirvingaallegir.blogspot.com.es/

Carla Moreno

http://sietvolsdivertirhasdellegir.blogspot.com.es/

Maria Pérez

http://silavidaesunlibro.blogspot.com.es

Victòria Petrossova

http://leetetupropiahistoria.blogspot.com.es/

Juan Carlos Pindado

http://lecturasjuanka2c.blogspot.com.es/

Adrià Segovia

http://sillegeixesaprenscoses.blogspot.com.es/

Elena Serrano

http://leeresbailarconloslibros.blogspot.com.es/

Jericó Zavala

http://siestasaburridopontealeer.blogspot.com.es/

YAIZA BENET: http://yaizabenetenriquez.blogspot.com.es/

AINHOA JIMÉNEZ: http://ainhoajimenezros.blogspot.com.es/

NEREA CABALLERO

ALEJANDRO PARADINAS

MARIO MARTÍNEZ