Katedra zvukové tvorby FAMU Seznam magisterských teoretických prací

Poznámka: kurzívou jsou uvedeni absolvoventi dálkové formy studia.

Jméno Název DP rok 130 Sandra Klouzová Allen, Malick, Coenové a voice-over v jejich filmovém vyprávění 2015 129 Tomáš Sokol Dramaturgie mixáže AV díla ve vícekanálových formátech 2015 128 Marek Poledna Digitalizace a novodobé restaurování filmového díla 2014 127 Michaela Patríková Subjektivizace zvukového vjemu ve filmu 2014 126 Barbora Hovorková Filmová adaptace divadelní inscenace v českém filmu 2014 125 Jan Šléška Týmová spolupráce při zvukové postprodukci audiovizuálního díla 2013 124 Letície Kršáková Audiovizuální ztvárnění hudebního díla 2013 123 Veronika Bartošová Filmy oceněnné Akademií v katogoriích zvuku 2013 122 Martin Klusák Zvuk beze slov v celovečerním filmu 2013 121 Jan Balcar Tvůrčí přínos zvukové režie při zpracování hudebního snímku 2013 120 Martin Ženíšek Audiovizuální kontrapunkt 2011 119 David Titěra Aspekty dramaturgické výstavby zvukové složky filmového díla 2011 118 Richard Müller Zvuková dramaturgie v hraném filmu s autentickými výrazovými prostředky 2011 117 Ivo Broum Pojetí zvuku v českém sci-fi filmu 2011 116 Ladislav Greiner Zvukový design činoherních divadelních představení 2011 115 Marek Musil Zvuková koncepce a realizace celovečerního animovaného filmu "Na půdě, aneb kdo má dneska narozeniny" 2010 114 Michal Deliopulos Tvůrčí metody kombinace hudby a ruchů v AV díle 2010 113 Petr Čechák Problémy kvality zvukové složky TV pořadu 2010 112 Roman Čadek Významové přesahy filmového zvuku a obrazu 2009 111 Bojan Bojić Alternativy řešení zvukové dramaturgie v AV dílech 2009 110 Petr Neubauer Hudební dramaturgie jako výrazový prostředek filmu 2008 109 David Pavlíček Bicí nástroje a jejich studiové nahrávání 2008 108 Kateřina Pavlovská Vývoj zvuku v českém filmu 2007 107 Lenka Mikulová Osobnost a skladatelské dílo Svatopluka Havelky 2007 106 Ivan Horák Filmová hudba, její záznam a zpracování 2006 105 Martin Novák Efektové úpravy zvuku v AV tvorbě 2006 104 Štěpán Pospíšil Úloha zvuku v dramatických momentech audiovizuální tvorby 2005 103 Ondřej Moravec Komplexní řešení zvukového zpracování hudebního pořadu: Pop Idol v českém kontextu 2005 102 Kapeller Petr Mixáž v hraném filmu 2004 101 Flégl Václav Internetová rádia 2004 100 Večeřa Martin Česká výslovnostní norma v televizní praxi 2004 99 Guillermo Teillier Využití vícekanálových systémů ve zvukové dramaturgii AV díla 2004 98 Roman Sečkař Zvuková tvorba v současném dabingu 2003 97 Igor Pokorný Natáčení zvuku při AV záznamu hudebního vystoupení 2003 96 Vladimír Chrastil Zvuk v počítačových hrách 2003 95 Robert Dufek Typy zvukové skladby v animovaném filmu 2003 94 Jan Šmejkal Problematická řešení ve zvukové dramaturgii AV díla 2003 93 Štěpán Müller Zvuková dramaturgie animovaného filmu 2003 92 Lukáš Bárczay Hudba českých rozhlasových stanic na přelomu tisíciletí 2003 91 Tomáš Kubec Zvuk beze slov jako výrazový prostředek filmové mluvy 2002 90 Jiří Melcher Možnosti zvukové tvorby v tzv. dokumentárním filmu 2001 89 Petr Šoltys Úloha hudby v dokumentárním filmu 2001 88 Viktor Ekrt Problémy zvukového ztvárnění dokumentárního filmu 2001 87 Roman Čapek Umělecké aspekty dabingu hraných filmů 2001 86 Jakub Čech Zvuková tvorba v divadelní praxi II. 2000 85 Jiří Klenka Užití ruchů v audiovizuální tvorbě 1999 83 Martin Jílek Vztah technologických a uměleckých aspektů ve zvukové složce AV díla 1999 82 Ondřej Ježek Pražská muzikálová scéna konce druhého tisíciletí 1999 81 Petr Šoupa Gradace ve zvukové tvorbě 1998 80 Pavel Rejholec Zvuk pro virtuální realitu 1998 79 Radek Rondevald Zvukové přechody a jejich vazba na střihovou skladbu audiovizuálního díla 1997 78 Michal Pekárek Aspekty nahrávání filmové hudby z pozice zvukového mistra 1997 77 Otto Chlpek Zvuková tvorba v reklamním spotu 1997 76 Jan Čeněk Záznam a reprodukce zvukového prostoru 1997 75 Svatopluk Cechel Zvukové zpracování reklamy 1997 74 Peter Mistrík Dabing ako forma jazykového pretlmočenia audiovizuálného diela 1996 73 Karel Körber Posun kvality zvukové složky při dabingu 1995 72 Petr Formáček Digitální záznamová média a jejich využití ve zvukové praxi 1995 71 Vladimír Ešner Vliv technických podmínek na tvůrčí činnost mistra zvuku 1995 70 Pavel Dobrovský Harddiskové zvukové systémy a zpracování zvuku na počítačích 1995 69 Michal Červenka MIDI - užití v hudební a zvukové tvorbě 1995 68 Juraj Žák Juraj Jakubisko - hraný film a zvuk 1994 67 Martin Tomas Dramatická tvorba v rozhlase 1994 66 Zdeněk Svoboda Postsynchron nebo kontaktní zvuk? 1994 65 Daniel Němec O tvůrčím pojetí filmového zvuku 199464 Karel Körber Tvorba zvuku u církevních pořadů v ČST 1994 63 Michal Holubec Mluvené slovo ve filmové a televizní tvorbě (se zaměřením na dokončovací práce a s přihlédnutím k

výrobním technologiím)

1994

62 Marek Hart Technologie Dolby Stereo (praktické užití, estetika vícekanálové stereofonie na příkladu Dolby Stereo) 1994 61 Karel Soukeník Jednotlivé aspekty digitálního záznamu zvuku a jeho využití na CD 1993 60 Michal Houdek Společné a rozdílné způsoby ozvučování hraných a dokumentárních filmů 1993 59 René Halfar Ozvučování sálů při hudebních pořadech v praxi 1993 58 Jiří Vodárek Zvuková tvorba v divadle 1992 57 Martin Škrdleta Současné trendy při tvorbě zvukové složky TV zpravodajství 1992 56 Miroslav Srbecký Zvuková režie studiové hudební nahrávky 1992 55 Ladislav Reich Rozhlasová dramatická tvorba 1992 54 Tomáš Potůček Playback v AV tvorbě 1992 53 Hynek Nováček Úloha zvukového mistra v rozhlasové dramatické tvorbě 1992 52 Vladislav Nahodil Podíl lidského faktoru na kvalitě zvukové složky v autentickém dokumentu 1992 51 Jiří Mach Psychologicko-fyziologické aspekty ve zvukové tvorbě AV díla 1992 50 Dobroslav Kubík Komorní a symfonická hudba před mikrofonem 1992 49 Jaroslav Kasl Rozhlasová reklama 1992 48 Alexandr Juríček Zvuková tvorba v hudobno dramatickém divadle 1992 47 Tomáš Jelínek Zvuk ve sportovních TV pořadech 1992 46 Jiří Jakl Umělý dozvuk v nahrávce hudebního nástroje 1992 45 Jiří Flossmann Vývoj technologie nahrávání vážné hudby v rozhlasové praxi 1992 44 Miroslav Eliáš Specifika zvukové složky v dokumentárním filmu 1992 43 Květoslav Zajíc Zvuková specifika rozhlasové dramatické tvorby 1991 42 Jiří Vích Vývoj nahrávky vážné a populární hudby 1991 41 Jan Neskusil Vývoj technologie čs. rozhlasového sportovního přenosu 1991 40 Rastislav Martinický Nahrávanie klasickej hudby 1991 39 Karel Fisl Big Band Radio Praha před mikrofonem 1991 38 Milan Dodok Zvuková tvorba v TV inscenácii 1991 37 Igor Vrabec Zvuková zložka animovaného filmu 1990 36 Jozef Draxler Funkcia ruchov a zvukových atmosfér v AV diele 1990 35 Jan Morávek Kultura řeči v TV publicistice 1989 34 Dušan Jašo Metódy zvukovej tvorby v AV prostriedkoch u nás a v zahraničí 1989 33 Jiří Hejlek Přechody zvukových ploch v AV díle 1989 32 Milan Bozoky Tvorba zvukovej zložky publicistického a vzdělávacieho programu 1989 31 Štefan Baroš Funkcia hudby v hranom filme 1989 30 Jan Nevěřil Tvorba zvuku publicistických a dokumentárních pořadů v TV 1988 29 Vladimír Skall Stylizace ve zvukové složce hraného filmu 1988 28 Pavel Pitrák Vliv zvuku na vnímání obrazové složky AV díla 1988 27 Vladislav Slovák Úprava zvukových materiálov a ich funkčné uplatnenie v televízii 1988 26 Vladislav Vitáloš Filmové ticho - prostriedok zvukové dramaturgie AV diela 1988 25 Ján Demko Mixáž zvuku vo filme a TV 1988 24 Walter Uhrík Uplatnenie hudby v TV žánroch 1988 23 Jindřich Stožický Kontaktní snímání a zpracování dialogu a hudby v TV tvorbě 1987 22 Julius Bruck Uplatnenie hudby v dokumentárnom filme 1987 21 Jiří Skrčený Úloha mistra zvuku při tvorbě dokumentu ve filmu a TV 1987 20 Miroslav Pisarčík Zvuková zložka TV spravodajstva a publicistiky 1987 19 Vladimír Lenko Zvuková atmosféra - výrazový prostriedok AV tvorby 1986 18 Jiří Moudrý Hierarchie zvukových plánů a jejich význam ve zvukové tvorbě 1986 17 Peter Mojžíš Použití technologie kontaktního zvuku v tvorbě TV hraných filmů 1986 16 Radim Štětina Problematika zvukového vyjádření prostoru v TV dabingu 1986 15 Jaroslav Našinec Tvorba zvukové složky vzdělávacích pořadů 1986 14 Jiří Kříž Zvuková interpunkce a akcent v AV díle 1986 13 Antonín Krafka Prostorovost a zvuková perspektiva mluveného slova při příjmu postsynchronem 1986 12 Rudolf Kratochvíl Funkční a nefunkční užití filmové hudby 1986 11 Pavel Kozák Specifika užití mluveného slova, ruchu a hudby v TV zpravodajství 1986 10 Jan Kovář Užití technologie hudebního playbacku v TV tvorbě 1986 9 Věra Havelková Úloha zvukové složky při formové výstavbě AV díla 1986 8 Ján Výžinkár Zvukový majster - vznik a vývoj profesie 1985 1985 7 Pavel Vekrbauer Rozpor mezi specifickými požadavky obrazu a zvuku a kompromisy v řešení 1985 6 Kamil Šrámek Súčasné vývojové trendy spracovania zvukovej zložky v populárnohudobných programoch televízie 1985 5 Bohuslav Kubeš Problematika zvukové tvorby v TV pořadech pro děti 1985 4 Michal Frič Problematika převodu zvukové složky zahraničních pořadů 1985 3 Radomír Kos Volba vhodné technologie výroby zvuku v hraném TV filmu 1985 2 Jiří Dvořák Zvukové zpracování mluveného slova v televizi a filmu 1985 1 Jiří Doktor Formy mluveného slova a jejich zvukové zpracování 1985