Od listopadu 2013 do července 2014 proběhlo přes 300 seminářů, kterých se v deseti krajích ČR účastnilo více než 2000 lidí v produktivním věku.

Motto setkání znělo “Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde”, protože témata, kterým se mladí rodiče i prarodiče, lidé se základním i vysokoškolským vzděláním, pracující i nezaměstnaní společně věnovali, až donedávna nepatřila do školních osnov, nicméně pevně patří do každodenního života.

Metodika pro finanční gramotnost byla postavena ná základě programu Rozumíme penězům, realizovaným již od roku 2005 na základních školách, zdravotní gramotnost vycházela  dokonce z metodiky programu Zdravá abeceda, který je rozšířený ve školách mateřských od roku 2009. Oba programy spravuje nezisková organizace AISIS, která využila spolupráce aktivní střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu, která pro odborně garantované a lektorované metodiky vytvořila celostátní síť “Center učení”.

Vedle prezenčního vzdělávání jsou realizovány i webináře, které poběží až do konce projektu v říjnu 2013.

Ve spolupráci s dalším partnerem, Katedrou andragogiky a personálního řízení Filosofické Fakulty University Karlovy v Praze, vzniká e-learningový modul pro všechny zájemce, kteří nestihli prezenční kurzy v Centrech učení. Na webu www.Gramotnost.CZ tak mohou zvyšovat finanční a zdravotní gramotnost dospělí ze všech regionů a navíc v době, která jim nejvíce vyhovuje.

Vzdělávání je zdarma díky tomu, že je tento spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Nicméně i po ukončení projektu chtějí AISIS a Unie center nadále nabízet vzdělávání dospělých v životních gramotnostech. Finanční a zdravotní témata budou rozšiřována o další důležité oblasti, partneři počítají i se zapojením dalších organizací, které se na ně specializují.

Kontakt:

Nikola Křístek, 603553418, pr@gramotnost.cz

Loga programu, ESF a partnerů na

www.gramotnost.cz/o-projektu/vizualni-identita-loga

Aktualizovaná anotace na https://docs.google.com/document/d/10x5MXULojvJJ9j3oXj69uwdgdUsmvUMN2QdKSJKPVDI/pub