Umeå Gymnasieskola vill vara en öppen plats där eleverna får kunskaper om samhället utanför skolan. Organisationer, myndigheter och politiska partier (gäller partier i riksdag och/eller kommunfullmäktige samt deras ungdomspartier) har möjlighet att besöka skolorna och informera via bokbord. Däremot är skolan inte en plats för kommersiell marknadsföring. Varje organisation, myndighet eller politiskt parti har möjlighet att besöka respektive enhet vid två tillfällen per termin för att informera vid bokbord.

De som vill besöka skolorna för att informera via bokbord måste anmäla vilka som kommer (max två personer) en vecka innan via skolans anmälningsformulär. Detta för att våra elever och lärare ska ha möjlighet att förbereda sig inför besöken.

Tider för bokbord lå 2018-19

Organisationer och myndigheter

Dragonskolan

Tisdag

11.00-13.00

v. 40, 43, 48, 6, 9, 13, 19

Anmälan

Forslundagymnasiet

Onsdag

11.00-13.00

v. 38, 41, 45, 7, 14, 17, 20

Anmälan

Midgårdsskolan

Torsdag

11.00-13.00

v. 39, 42, 46, 8, 15, 18, 21

Anmälan

Politiska partier

Dragonskolan

Onsdag

11.00-13.00

v. 36

Anmälan

Tisdag

11.00-13.00

v. 48, 5, 13, 21

Anmälan

Forslundagymnasiet

Onsdag

11.00-13.00

v. 36, 48, 4, 12, 19

Anmälan

Midgårdsskolan

Torsdag

11.00-13.00

v. 36, 50, 4, 12, 20

Anmälan

Politiska partier kan även, enligt objektivitetsprincipen, komma att bjudas in till debatter och andra evenemang. Dessa planeras och organiseras av respektive skola och sker inom ramen för undervisningen.

När besökarna fått tillträde till skolan får de informera enligt ordningsreglerna för besökare. Om besökare sprider diskriminerande eller kränkande åsikter agerar skolan genom exempelvis polisanmälan. Under särskilda förhållanden kan skolan av allmänna ordningsskäl neka besökare tillträde.

Ordningsregler kring bokbord:

Följs inte  ordningsreglerna kan det innebära att en organisation, myndighet eller politiskt parti avvisas och därefter nekas besöka skolan.