ZŠ a MŠ Frymburk 2018/2019

Třída: VIII.

Třídní učitel: Mgr. Jan Vopátek - AJ, TV, OV, PVP

Kontakt: vopatek@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny: pondělí 13,00 - 14,00 hodin

Miloslava Baldová- Český jazyk a literatura, výchovný poradce

Kontakt: baldova@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny+ výchovného poradce: pondělí 12,30 - 15,30 hodin

 (pro pedagogy,  rodiče a žáky )

Mgr. Zuzana.Frantálová - M, Př

Kontakt: frantalova@zsfrymburk.cz 

Mgr. Milada Minaříková - Německý jazyk, minarikova@zsfrymburk.cz 

Mgr. Bohuslava Jochová - Chemie, Pracovní činnosti - dívky

Kontakt: jochova@email.cz

Mgr. Štefan Kakaš - Fyzika, Pracovní činnost - kluci

Kontakt: kakas@zsfrymburk.cz 

Rozvrh hodin

Týdenní plán

od 18. 3. - 22. 3. 2019

Od 4. března 2019 berte prosím v potaz změnu v rozvrhu.

Prosím, aby žáci měli dostatečnou rezervu na účtu třídního fondu. Strhávalo se za pracovní sešity, aby nebyli žáci v záporném zůstatku. Kdo zde máte dostatečný zůstatek, samozřejmě nyní zasílat nic nemusíte.

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

Mluvnice: st, čt

SKLADBA  Souvětí, rozlišování vět hlavních a vedlejších v textech

PS s. 36 - 37 + s. 38- společná práce v hodině

Sloh: pá

ÚVAHA

učebnice s.112 - 113, PS s. 60

Literární výchova : út - 2 hodiny

čtenářská dílna - vlastní rozečtené knihy

 20.3. opravte text z učebnice a opravený přepište do sešitu mluvnice /NA ZÍTRA 21.3./

s.64/6 a, b/podtrhněte v textu /

SLOH: PS

dokončit v pracovním sešitě s.56 - 57+ CHŘIPKA

( pokud  nemáte i s.54 - 55 )

Dějepis

Hilsnerova aféra

Vznik dalších evropských států,

Anglie královny Viktorie

Referát na korunního prince Rudolfa (Justýna)

Matematika

Algebra - rozklad mnohočlenu na součin

 uč.str. 84 - 87

 PS str. 43- 45

Dú PS str. 47/8

Připravujte se na souhrnný test!!!

Přírodopis

Složení potravy

uč. str. 58 - 61, PS str. 23 - 25

Dú PS str. 23/59 (játra)

Fyzika

ČT - Elektrický proud

 • vedení proudu v pevných látkách
 • vodiče, nevodiče (izolanty)

 - Elektrický proud 

 • vedení proudu v pevných látkách
 • praktické zapojení el. obvodů s izolantem, vodičem

Anglický jazyk

Unit 4 - Vocabulary 2, Reading 2, Grammar 2

WB - 38,102,114-115

Irregular verbs - po deseti z workbooku

Německý jazyk

Téma: Essen

Projekt - podle uč. str. 75/cv. 15 a PS str. 69

Dialog - nákup jídla v kiosku - podle PS str. 67/cv.18

Závěrečný test k tématu budeme psát ve čtvrtek 28.3. Do té doby je třeba odevzdat (popř. odprezentovat) projekt a nechat se vyzkoušet z rozhovoru

Chemie

 1. hodina prověrka :
 2. Napiš pojednání o dvouprvkových sloučeninách, kde vysvětlíš pojem, uvedeš základní skupiny dvouprvkových sloučenin. Podrobněji napíšeš o 5 různých sloučeninách ( název vzorec, vlastnosti, využití).

 1. hodina kyseliny a hydroxidy

Shrnující prověrka k dvouprvkovým  sloučeninám.

Stále procvičujte tvoření vzorců

Zeměpis

Pondělí 25.3.- dokončení “Politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace OSN”

Odlišný stupeň rozvoje států

 Za DÚ - Politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace OSN v PS na str..23

Elektronika

ST - Můj první el obvod (projekt - LED dioda)

 • žák si sám navrhne jednoduchou DPS
 • určí si vhodné součástky
 • vyrobí si DPS pomocí leptání
 • osadí DPS součástkami
 • oživí a otestuje el. obvod, který vytvořil
 • sepíše krátké pojednání o tom, zda-li máš šetření LED svítidly nějaký dopad na ekologii.

Výtvarná výchova

Dokončení koláže a papier maché

vhodné oblečení

Pracovní činnosti

 - Tento týden nejsou

Vhodné pracovní oblečení

Grafika

Doděláme 12. měsíc - linoryt

Na středu 23.1. si přinést kalendář s 11 hotovými měsíci.

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

Informace:

10.9.

Společné třídní schůzky rodičů a třídního učitele v 17:30 v 8. třídě.

13.-14.9.

Exkurze Praha s přespáním.

24. - 27. 9.

Projekt Edison

4. - 5. 10.

Výukový seminář - Cesta světla, VRZ Olšina (u Hodňova)

12. 11.

   Pedagogická rada k I. čtvrtletí

19. 11. - 23. 11.

Rodičovské schůzky ve třech

16. 11.

Prosím, aby žáci měli dostatečnou rezervu na účtu třídního fondu. Strhávalo se za pracovní sešity, aby nebyli žáci v záporném zůstatku. Kdo zde máte dostatečný zůstatek, samozřejmě nyní zasílat nic nemusíte.

30. 11.

Vánoční jarmark

6. 12.

Návštěva partnerských škol PŠÚ v otevřené lekci Přírodopisu.

10. 12.

Jednodenní exkurze do Lince a Bad Leonfeldenu.

12.12.

Svět řemesel -pro zájemce o učňovské obory-návštěva Střediska praktického vyučování v Českém Krumlově .Informace obdrží zájemci osobně. M.Baldová

25. 1.

UZAVŘENÍ ZNÁMEK

27. 1.

Pedagogická rada

31. 1.

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

1. 2.

Pololetní prázdniny

1. 3.

Muzikál v Praze

29. 3.

Volný den ředitelky školy

3.6. do 7.6.

Výukový seminář v Bližné

9. 6. - 14. 6.

Anglie - Cesta po stopách anglických námořníků

29. 6. 2018

Požadavky na pomůcky

Čj A4 linkovaný sešit  1 ks

Čj literatura desky s kroužky + fólie

M A4 nelinkovaný sešit s linkovanou podložkou , kovové kružítko + náhradní tuhy, rýsovací sada (trojúhelník s výraznou černou ryskou je výhodou) 2x (1x doma, 1x ve škole), tužky č. 2 a 3

A4 nelinkovaný sešit s linkovanou podložkou

NJ - malý linkovaný sešit 544 - 1 ks

Vaření - Bílé tričko, zástěra (každý své, čisté, vyprané), sešit na Vlastní kuchařku

Tv cvičební úbor (např. tričko a legíny, kraťasy+oblečení na ven - tepláky a mikina), obuv do tělocvičny a ven na hřiště, vlastní florbalka (pokud chcete hrát lépe-např. účast na soutěži).

F - 1x sešit A5 čtverečkovaný (565) + papírové desky zakládací A4 (tzv. mapa)

Dílny - pracovní úbor (nejlépe montérky, tričko, pevná obuv) + papírové desky zakládací A4 (tzv. mapa)