ОСНОВИ НА УСПЕШНИТЕ ПРОДАЖБИ 2017Г.

ОЦЕНЯВАНЕ:

Окончателната ви оценка е сбор от оценката на лекции и оценката на упражнения, всяка от които се взема с тегло 50 %. Например на лекции имате отличен (6), а на упражнения имате добър (4), ще завършите курса с много добър (5).

Оценката на лекции можете да формирате по два алтернативни начина. Първи начин, като участвате в тематични дискусии в часовете (10 %), решите тест за текуща оценка – 30 затворени въпроса (50 %) и подготвите и защитите курсов проект (40 %). Втори начин, като подготвите и защитите курсов проект (40 %) и положите изпит през сесията (60 %- 40% тест с 30 затворени въпроса и 20% казус). Тестовете са базирани на книгите от списъка с основна и допълнителна литература. Книгите се продават в книжарница „Хеликон”. Подробности ще научите на първата лекция и изобщо при контакт с лектора по начин, указан от лектора.

Курсова работа:

Темата на курсовата работа е „Когато не искате да продавате? ”. Можете да пишете за всеки аспект на темата, който ви е по сърце - разсъжденията Ви са на тема „има ли случаи в бизнеса, в които фирмата съществува, но временно не желае да продава продуктите си, без от това бизнесът и да пострада”. Как трябва да се постъпи? Оценяването на курсовата работа се извършва по следните критерии:

Обемът на курсовата работа да е 2-3 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименова с факултетния номер на студента - например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows и да са в doc формат. Посочването на използваните източници и цитати става под линия и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Източниците да не са по-стари от 2012г. Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва- kursova rabota prodajbi SU2017. Документът се прилага /attach/ към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 май 2017г.

Екипът: Проф. д-р Н. Кръстева, гл. ас Н. Нетов, , х.ас. Кр.Енева, Ирина Христова, Алексей Потебня

За закупуване на учебниците - книжарница „Хеликон”:

Кръстева. Н., „Успешни лични продажби”,  Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, университетска библиотека №508, София, 2013, ISBN 978-954-07-3530-6, с.167

Кръстева Н., „Мърчъндайзинг”, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, ISBN: 978-619-16-0215-5,, с.348

Кръстева, Н., Търговски умения, С., Авангард, 2015, ISBN: 978-619-16-04357, с.220

Кръстева. Н., Управление на взаимоотношенията с клиенти, продажби, Издател: Авангард Прима, 2010, стр. 372 ,  ISBN: 9789543236350