KAMÓŠ 09 (ÚNOR 2016 - ČERVEN 2016)

 

09 DE MARÇO DE 2016

o inseticida + o repelente + repelir + afastar

insekticid + repelent + odpudit + odstrčit

o veneno

jed

ser detido

být zadržen

A festa foi adiada ‡ adiantada. + adiar ‡ adiantar

Slavnost byla odložena ‡ přeložena dopředu. + odložit ‡ přeložit dopředu

ter a sensação

mít pocit

fazer caminhda

jít na pochod

O território é gerido pela Noruega. + a Esvalbarda

Území je spravováno Norskem. + Špicberky

a avalanche

lavina

o disfarce + disfarçar-se + disfarçar

maska, rouška + zamaskovat se + předstírat

dar uma queda = cair

spadnout 2x

fazer a aposta = apostar

uzavřít sázku = vsadit

a quebra de vendas

úbytek, pád prodeje

o jornal generalista + temático

všeobecné + tematické noviny

o diário + o semanário

deník + týdeník

a periodicidade

periodicita

O jornal sai ao sábado.

Noviny vycházejí v sobotu.

Quero folhear o jornal.

Chci prolistovat noviny.

o grupo de média

mediální skupina

preparar o dossiê

připravit svazek (podklady)

citar + a citação

citovat + citace

cingir = limitar

obklíčit = omezit

16 DE MARÇO DE 2016

a pulseira

náramek

fazer um desejo ⇢ realizar um desejo

přát si ⇢ splnit přání

três nós

my tři

a tinta ‡ a cor

barva (plechovka ‡ odstín)

pintar a pele

kreslit na kůži

o consultor

konzultant

a análise = o estudo

analýza = studie

de quatro em quatro meses

každé čtyři měsíce

a imprensa

tisk, noviny

os meios de comunicação social

sociální média

os ganhos = a receita ‡ os gastos = a despesa

příjmy = tržba ‡ ztráty = výlohy = výdaj

o lucro ‡ o prejuízo (o preconceito)

zisk, výnos ‡ ztráta (předsudek)

o conteúdo

obsah

retrógrado

zpátečnický

a raiz

kořen

a toxina

toxin

colher + a colheita

sklízet + sklizeň

o pombo correio

poštovní holub

o jornal impresso

tištěné noviny

imprimir - impresso (příd. jm.) + imprimido (součást složených časů)

tisknout - tištěný + tisknut

A luz está acesa. + Tenho acedido a luz.

Světlo je rozsvícené. + Rozsvítil jsem světlo.

no ar = em direto = ao vivo

živě (v TV) 3x

desafiar + o desafio ‡ o desfile

vyzvat + výzva ‡ defilé

sintonizar a rádio

ladit rádio

a pesa do teatro

divadelní hra

dar na rádio, na televisão, na cinema

dávat v rádiu, televizi, kině

o receptor

přijímač

emitir ‡ receber

vysílat ‡ přijímat

23 DE MARÇO DE 2016

o horário fixo

stálý rozvrh

ter folga

mít volno, pauzu

no geral ‡ geralmente = em geral

celkem ‡ normálně 2x

a dezena, a centena, o milhar, o milhão + dezenas de milhar (počitatelné množství) ‡ dezenas de milhares (nepočitatelné množství a když následuje podstatné jméno, např. dezenas de milhares de operários)

desítka, stovka, tisícovka, milion + desítky tisíc

porreiro = fixe

super, skvělý

o preço do petróleo

cena ropy

a tarefa (para casa) ‡ dar a tareia

úkol (domácí) ‡ dát pohlavek

a terceira linha a contar de baixo, de cima

třetí řádek zdola, shora

felicitar = dar os parabéns

blahopřát

Porém... = No entanto... = Todavia... = Mas... HOV.

Ale... 4x

esquisito = estranho

divný, zvláštní 2x

o visionário

vizionář

a interatividade + interativo

interaktivita + interaktivní

o locutor (v rádiu) + a apresentador (v TV)

hlasatel (v rádiu) + moderátor (v TV)

a infeção

infekce

a cerca

plot

a convergência ‡ a divergência + convergir ‡ divergir

sbíhavost ‡ rozbíhavost, odlišnost + sbíhat se ‡ rozbíhat se, lišit se

EP o telecomando + BP o controlo remoto

dálkové ovládání EP+BP

o canal

kanál

passar para frente ‡ puxar para trás

přetočit dopředu ‡ přetočit dozadu

uma página pesada

stránka, která se dlouho stahuje

a grelha = a tabela + a grelha televisiva

tabulka 2x + televizní program (v novinách)

A minha sina é...

Můj osud, moje prokletí je... (negat.)

30 DE MARÇO DE 2016

a vara de vime + o cesto de vime

pomlázka + proutěný košík

o ramo da árvore

větev stromu

o chicote

bič

o recenseamento

sčítání lidu

a estatística

statistika

o carneiro

beránek

o batismo

křtiny

a casca de cebola

cibulové slupky

Não festejei de nenhuma maneira.

Nijak jsem neslavil.

incontornável

nevyhnutelný

a grelha + o grelhador + o churrasco

1) rošt, 2) tabulka + gril + grilování

os desenhos animados

animované filmy

o documentário

dokument (v TV)

a série de comédia

sitcom

vislumbrar + o vislumbre

spatřit + myšlenka, nápad

tirar do trono

svrhnout z trůnu

escutar = ouvir

poslouchat

o caudal

průtok

acelerar ‡ abrandar

zrychlovat ‡ zpomalovat

em suma

celkem, zkrátka a dobře, v kostce

a perenidade

stálost, setrvačnost

tirar notas

dělat poznámky

a mesa de cabeceira

noční stolek

enraizado

zakořeněný, věčný

06 DE ABRIL DE 2016

o vaticínio = a previsão + vaticinar = prever

věštba = předpověď + věštit = předpovídat

evidenciar

dokazovat

a remodelação

přestavba, reorganizace

a otimização

optimalizace

aprovar + ser aprovado

schválit + být schválen

BP a prefeitura + EP a junta da freguesia

radnice BP+EP

a data de emissão + a data de validade

datum vydání + datum platnosti

BP o garçon

číšník BP

o autorretrato

autoportrét, selfie

a retrete = a sanita = BP a privada

záchod 3x

pelo parque + através do parque

parkem 2x

EP decolar ‡ aterrar + BP descolar ‡ aterrizar

vzlétnout ‡ přistát EP+BP

EP Santinho! + BP Saúde!

Zdravíčko! EP+BP

Vou para sempre.

Odcházím navždy.

alargado ‡ estreito

rozšířený

Os média são… = A mídia é...

Média jsou… 2x

a surpresa

překvapení

seguir as pistas

sledovat stopy

o desenvolvimento = a evolução

vývoj

viabilizar = ser viável = ser possível

učinit schůdným = být proveditelný = být možný

aderir + a adesão

být přívržencem + podpora, věrnost

13 DE ABRIL DE 2016

o narrador

vypravěč

desde os anos 50

od 50 let

a expressão

výraz

ao contrário

naopak

...para se aclimatizar.

...aby se aklimatizoval.

Avance!

Jeďte dopředu! (autem)

Passe à frente!

Jděte do předu! (u pokladny)

deixar passar

pustit dopředu

ultrapassar

předjet

O cliente quer dar o golpe.

Zákazník chce předběhnout.

Olhe desculpe, mas eu fui primeiro.

Nezlobte se, ale já přišel první.

Posso passar à sua frente?

Můžu vás předběhnout?

Fique à vontade!

1) Prosím! 2) Chovejte se jako doma.

estar à vontade

být v pohodě, jako doma

o ponto (final)

o ponto exclamação

o ponto de interrogação

os dois pontos

o ponto e vírgula

o travessão

o hífen OFIC. = o traço HOV.

a barra

a arroba

entre aspas

os parêntesis (Abre parêntesis. + Fecha parêntesis.)

.

!

?

:

;

_

- 2x

/

@

" "

() (Závorka na začátku. + Závorka na konci.)

corajoso ‡ cobarde + acobardar-se

odvážný ‡ zbabělý + dostat strach

esticar o pernil + esticar + o pernil

natáhnout brka + napnout + kýta

a pena

péro

o colchão + a almofada + o edredão

matrace + polštář + peřina

a ferrugem + enferrujar + desenferrujar

rez + zrezivět + zbavit rzi

entorpecido

otupělý

a refilmagem

(filmový) remake

o pátio

nádvoří, atrium

EP É fixe. = BP É legal.

To je skvělé, super. EP+BP

Ele é um banana.

To je idiot.

Brincadeira!

Kecáš!

Sai! = Rua!

Vypadni! (nejen ven, i na chodbu)

ter legendas

mít titulky

20 DE ABRIL DE 2016

arrancar + arrancar o carro + A que horas arrancas? + o arranque

vytrhnout (zub), utrhnout (knoflík) + startovat auto + V kolik hodin vyrážíš? + rozjezd, startér

o analgésico

analgetikum

sólido ‡ líquido ‡ gasoso

pevný ‡ kapalný ‡ plynný

duro ‡ mole

tvrdý ‡ měkký

mastigar

kousat

dar pontos ‡ tirar pontos + apanhar pontos + Os pontos desfazem-se.

šít ‡ vyndavat stehy + mít stehy + Stehy se rozpustí, vstřebají.

morder = dar uma mordida + trincar = dar uma trinca + Dá-me uma trinca!

kousnout 2x + ukousnout 2x + Dej mi kousnout!

o litoral = a costa

pobřeží 2x

Desejava que a nossa vizinha esticasse o pernil.

Přál bych si, aby naše sousedka natáhla brka.

a beira + a Beira, někdy též as Beiras (Alta, Baixa, Litoral) + o beirão

okraj, lem + Beira (bývalá provincie v PT) + Beiřan

a corrida + a corredora

běh + běžkyně

a estafeta

štafeta

a sapatilha + o sapato de salto alto + o sapato com tacão

1) balerínka, 2) botaska, kecka + bota na vysokém podpatku + bota na širokém podpatku

Desejo que tenha... (přít., bud.) ‡ Desejava que tivesse... (min., podm.)

Přeju si, abych měl... ‡ Přál bych si, abych měl...

o animalzinho

zvířátko

Darei o presente. ⇾ Dá-lo-ei. = Vou dar o presente. ⇾ Vou dá-lo.

Daruji ten dárek. ⇾ Daruji ho. 2x

Daria o presente. ⇾ Dá-lo-ia. = Dava-o.

Daroval bych ten dárek. ⇾ Daroval bych ho. 2x

Hei, hás, há, havemos, hão de ir à China.

Jednou pojedu 5x do Číny.

Será que ele vem connosco?

Será que amanhã vai chover?

Será que a festa foi boa?

Jestlipak půjde s námi?

Jestlipak zítra bude pršet?

Jestlipak byla ta slavnost dobrá?

o fuso + a furadeira + furar + sair furada

vrt + vrtačka + vrtat + vyjít nepovedeně

falhar redondamente

krutě selhat, neuspět

traçar + o traço

rýsovat + čára

fazer AC em vão

dělat něco zbytečně

27 DE ABRIL DE 2016

lenost

04 DE MAIO DE 2016

Abril, águas mil.

destacar + destacar-se + Uma carteira preta na bolsa preta não se destaca.

vyčlenit + vynikat + Černá peněženka v černé tašce není vidět, nevyniká.

Dou-te a ti e não a outros.

Dám tobě a ne ostatním.

Falta-me. = Falta a mim. = A mim falta-me.

Chybí mi. 3x

a gestão

vedení, řízení

futebolístico

fotbalový

macio

hebký, měkký

patins em linha, no gelo

inlajny, brusle na led

o ouvinte

posluchač

o trânsito

doprava, provoz

o uso comecial

komerční užití

a conta de utilizador

uživatelský účet

o navegador

prohlížeč

conversar no chat [šat]

konverzovat na chatu

EP descarregar = fazer o dowload + BP baixar

stáhnout

o ficheiro + a pasta

soubor + složka

experimentar + provar

vyzkoušet + ochutnat, vyzkoušet oblečení

(des)instalar

(od)instalovat

apagar as pastas

vymazat složky

o ícone

ikona

ficar = estar em forma

být ve formě

o explorador

průzkumník

o caráter = o carácter + carateres [karatéreš]

charakter, povaha, znak (psaný) 2x + znaky, písmo

É um mau-caráter.

Nemá charakter.

o rato + o tapete + o ecrã + o teclado + a tecla

myš + podložka + monitor + klávesnice + klávesa

o post [poust] + postar [puštár]

post, zpráva na internetu

os classificados

inzeráty

na verdade

ve skutečnosti, popravdě

não ter escapatória

nemít výmluvu

o exibicionista

exhibicionista

o usuário = o utilizador

uživatel 2x

o utente ‡ o cliente

uživatel (jazyka, soc. dávek) ‡ klient

alcançar

dosáhnout

11 DE MAIO DE 2016

o condomínio

společenství vlastníků

a reunião de condóminos

schůze vlastníků

votar a favor AC ‡ contra AC

hlasovat pro něco ‡ proti něčemu

fazer AC por mim

udělat něco za mne

passar a procuração de plenos poderes, um documento, um certificado

vystavit plnou moc, dokument, certifikát

escrever a receita ‡ passar a receita

napsat recept (na jídlo) ‡ vystavit recept (na léky)

as tarefas domésticas

domácí práce

uma pessoa desarrumada

nepořádný člověk

arrumar a casa

uklidit dům

Ela está adormecida?

Usnula?

mudar o horário

porušit životosprávu, biorytmus

ter insónias

trpět nespavostí

alugar (o carro) + arrendar (um quarto)

pronajmout si (auto) + pronajmout si (byt, pravidelné platby)

a cerca

plot

a ilha flutuante

plovoucí ostrov

trocar o pneu

vyměnit pneumatiku

a comadre + o compadre

1) kmotra, 2) lůžková mísa + kmotr (blízký přítel)

a madrinha + o padrinho

kmotra + kmotr

abanar a cabeça

třást hlavou

EP o jaguar [žaguar] + BP a onça

jaguár EP+BP

arrendondar para cima ‡ para baixo

zaokrouhlit nahoru ‡ dolů

o percevejo

štěnice

a praga

1) pohroma, 2) škůdce

o gafanhoto

kobylka, saranče

a peste negra

(černý) mor, morová rána

Dá-te jeito amanhã?

Hodí se ti to zítra?

grupo dos inativos

neproduktivní skupiny

reencaminhar

přeposlat

encaminhar

ukázat cestu

dar um toque

prozvonit

assinar um contrato

podepsat smlouvu

o assinante

klient, který má tarif se smlouvou

o telemóvel por carregamento

mobil s předplacenou kartou

18 DE MAIO DE 2016

o andaime [andájmə]

lešení

o pedreiro

1) kameník, 2) zedník

o túmulo

hrob

os painéis publicitários

billboardy

a faixa + a faixa etária

1) pruh (na silnici), 2) pás, 3) transparent + věková kategorie

o emissor = o transmissor + emitir = transmitir + a transmissão de televisão

vysílač 2 x + vysílat 2x + televizní přenos

captar o sinal

chytat signál

a iluminação pública

veřejné osvětlení

tirar = tomar notas

dělat si poznámky

o gravador

diktafon

a lanterna

baterka

a pessoa de idade = o idoso = o velho = o velhinho

starší člověk 4x

a boa educação

dobré vychování

corrigir + a correção

opravovat + oprava

o ecrã tátil

dotyková obrazovka, displej

cinco sentidos = o olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato

pět smyslů = čich, chuť, zrak, sluch, hmat

escolher ao calha, à sorte, ao acaso

vsadit na štěstí 3x

pôr o betão

položit beton

a canalização + os esgotos

kanalizace (v domě) + kanalizace (venku)

os militares = os soldados

vojáci 2x

as forças armadas = o exército + a marinha + a força aérea

ozbrojené síly = pozemní vojsko + námořnictvo

+ letectvo

o nau + o navio

loď (velká) + loď

25 DE MAIO DE 2016

desenganar-se

uznat svou chybu

encolher-se perante AC

schoulit se před něčím

arregaçar as mangas

vyhrnout si rukávy

a bruma + o nevoeiro + a neblina

mlha 3x

o entretenimento + entreter com AC

zábava (nejen estráda), hračka + zabavit se něčím

a passagem

pasáž

lecionar = ensinar

vyučovat 2x

a lição

lekce

a contagem regressiva

odpočítávání

contar os dias

stříhat metr

estar ansioso por AC ‡ ser ansioso

těšit se na něco ‡ být úzkostný (psych. nemoc)

Estou morto, mortinho por férias.

Těším se na prázdniny.

Sergio Oliveira júnior

Sergio Oliveira mladší

os júniores

dorost (sport)

estar enganado = enganar-se ‡ ser enganado por alguém

mýlit se 2x ‡ být podveden někým

a onda = a vaga (de calor)

vlna 2x (horka)

O céu está nublado. + a nuvem

Obloha je oblačná. + mrak

brincar com o computador

hrát si s počítačem

o inimigo

nepřítel

as notas

známky (ve škole)

informatizar

vybavovat počítači

o alarme

poplach, výstraha

a tecla de emergência

bezpečnostní klávesa

Desculpe, foi engano.

Promiňte, to je omyl.

cometer um engano, um erro, um crime, um pecado, uma falta

spáchat, udělat podvod, chybu, trestný čin, hřích, provinění

emitir um comunicado, um documento, uma moeda

vydat oznámení, dokument, minci

transmitir = dizer + Já transmiti ao meu colega.

sdělit, vyřídit = říct + Už jsem to sdělil kolegovi.

estimar = tratar bem + a estima + Estimo o meu colega. + o animal de estimação

ctít + úcta + Uznávám, respektuji svého kolegu. + domácí zvíře

silenciar

utišit

o excesso + exceder um valor+ exceder-se

nadbytek, přebytek + překročit hodnotu + naštvat se, zlobit se

exagerar

přehánět

01 DE JUNHO DE 2016

Café Oliveira

08 DE JUNHO DE 2016

Sergio nemocen

15 DE JUNHO DE 2016

a solução a longo, médio, curto prazo

dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé řešení

o padre

kněz, otec

o bispo

biskup

o arcebispo

arcibiskup

o cardeal

kardinál

mudar de casa

stěhovat se

carregar móveis

nosit nábytek

caber

vejít se

A mãe contratou uma empresa.

Maminka si objednala (najala) firmu.

Falará checo? FORM. = Será que fala checo? HOV.

Jestlipak mluví česky? 2x

Falarei. FORM. = Vou falar. HOV. + Hei de falar.

Budu mluvit. 2x = Jednou určitě budu mluvit.

1) O que é que hei de vestir? (pochybnosti, dilema)

2) Hás de dar-me o teu número? (žádost)

3) Ela há de telefonar. (přesvědčení, jistota)

4) Havemos de ir beber um copo um dia destes. (záměr)

1) Co si asi vezmu, mám vzít na sebe?

2) Dal bys mi svoje číslo?

3) Určitě zavolá.

4) Musíme jít na skleničku některý den.

Onde será que está o Václav?

Será que vai chover?

Será que ontem a Vera foi à festa?

Kdepak je (asi) Václav?

Jestlipak bude pršet?

Jestlipak Věra byla včera na večírku?

EP Falava-te. HOV. = Falar-te-ia. FORM.

EP Vou falar-te. HOV. = Falar-te-ei. FORM.

 

BP Falava-te. = Te falaria.

BP Vou falar-te. = Te falarei.

Řekl bych ti. 2x

Řeknu ti. 2x

 

Řekl bych ti. 2x

Řeknu ti. 2x

A sério?

Opravdu? Fakt?

ofender

urazit

o mal-entendido

nedorozumění

Não me leves a mal, mas...

Neuraz se, ale... Nevysvětluj si to špatně, ale...

levar a mal, a sério

vysvětlovat si špatně, brát vážně

embaraçoso

trapný

Já não volto a cair nessa.

Už na to neskočím.

Dizem aquilo por dizer.

To se jen tak říká.

Estou a ver.

Chápu.

Parece-te bem?

Hodí se ti to?

Assim é que é falar.

To je ono!

22 DE JUNHO DE 2016 (Monica)

O cinema está esgotado.

Kino je vyprodané.

o balconista

člověk, který pracuje u pultu, přepážky

a joalharia

klenotnictví

a ourivesaria

zlatnictví

a banca de jornais, de peixe

pult s novinami, s rybami

il-loro-nome-e-percebes.jpgo percebe

vilejš (druh korýše, jedlý je jeho stvol, v PT a ES pochoutka, vaří se v páře ve skořápce na zelenině nebo ve víně, chuť je podobná jako krabí maso)

apanhar percebes

lovit vilejše

a maré

odliv a příliv

o tremoço

vlčí bob, lupina

perder a acidez

ztratit kyselost

a gamba

garnát

a espetada com espeto de loureiro

špíz s vavřínovou jehlou

protegido = preservado

chráněný 2x

o endro = o aneto = o dill

kopr 3x

a concha

mušle

o javali

divočák

a ostra

ústřice

acostumado = habituado

zvyklý 2x

a intolerância à lactose

intolerance laktózy

o leite materno

mateřské mléko

esconder o bafo (de queijo)

skrývat zápach z úst (ze sýra)

Que bafo de álcool!

Z tebe to táhne!

o frango recheado + o recheio

nadívané kuře + nádivka

A loja foi assaltada. Levaram todo o recheio.

Obchod byl vykraden. Odnesli vše, co bylo uvnitř.

o creme

krém

o tronco

závin, roláda

as sementes de papoila

mák

o queijo fresco

tvaroh

o pepino

okurka

a curgete

cuketa

as sementes de mostarda

hořčice

a baba de camelo

druh zákusek, pěna

a doce de colher

zákusek na lžičku

o toucinho de céu

druh zákusku, pudink

o Bolo-Rei - obsahuje brinde + fava (na koho vyjde, kupuje příští rok koláč)

o Bolo-Rainha

vánoční koláč (s krémem, kandovaným ovocem) - obsahuje dárek + fazoli

vánoční koláč (bez krému a kandovaného ovoce)

fruta cristalizada

kandované ovoce

bolo com pepitas de chocolate

koláč stracciatella