© Пасічна Л. І.

Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху.


141.jpg

Рухатися, щоб жити...


Мета.

Освітня. Перевірити навички розв’язування розрахункових задач. Відпрацювати практичні навички вимірювання прискорення тіла під час рівноприскореного руху.

Розвиваюча. Розвивати фізичну компетентність учнів.

Виховна. Виховувати культуру оформлення аналітичних та графічних задач, культуру проведення лабораторного досліду.

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок.

Прилади та матеріали для роботи з учнями:

План

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Лабораторна робота №1: “Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху”.
 3. Запитання до уроку.
 4. Домашнє завдання.
 5. Перевір себе.
 6. Для допитливих.

Хід уроку


 1. Актуалізація опорних знань.

Самоперевірка розв’язків домашніх задач за зразком:

Задача 07.4. За графіком залежності проекції швидкості від часу:

fgfghghg.PNG

 1. Вказати вид руху, початкову швидкість, прискорення.
 2. Записати рівняння проекції швидкості та координати.
 3. Аналітично визначити швидкості кожного із тіл через 3 с.
 4. Аналітично визначити через який час швидкості тіл будуть рівні 7,5 м/с?
 5. Аналітично визначити коли швидкості 1 і 3 тіл зрівняються за модулем?
 6. Обчислити шлях, пройдений 1 і 3 тілом до цього моменту.

Задача 07.5. Побудувати графік швидкості тіла, яке спочатку протягом 3 с рухається сповільнено з прискоренням 2 м/с2, маючи початкову швидкість 4 м/с, потім протягом 2 с рухається рівномірно і далі прискорюється протягом 2 с до швидкості 2 м/с.


 1. Лабораторна робота №1: “Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху”.

Мета. Визначити прискорення руху тіла при рівноприскореному русі.

Прилади та матеріали: металевий жолоб, кулька, штатив з муфтою та лапкою, секундомір, вимірювальна стрічка, металевий циліндр.

(Виконати лабораторну роботу згідно зошита на друкованій основі).

Завдання. Кулька без початкової швидкості скотилася з похилого жолоба завдовжки 0,72 м. Знайдіть прискорення, з яким рухалася кулька. Покази секундоміра (див. фото 1 і 2) означають хвилини, секунди та соті частки секунди на початку та в кінці руху кульки відповідно. 

 

  

(В. 1 м/с2)

bvbvbbvb.PNG


 1. Запитання до уроку.

Запитання 09.1. Як визначити випадкову похибку прямих вимірювань, якщо вимірювання проводилися кілька разів?

Запитання 09.2. Що розуміють під систематичною похибкою? Чим вона визначається?

Запитання 09.3. Як позначають абсолютну похибку вимірювання фізичної величини а? відносну похибку?

Запитання 09.4. Як правильно округляти результати вимірювань?


 1. Домашнє завдання.

Домашня лабораторна робота №1: “Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху”.

Задача 09.01.

fizika_25.jpg

Усне опитування по запитаннях до уроку.


 1. Перевір себе.

Високий рівень

Задача 05.1.В. Кулька зі стану спокою скочується з гірки довжиною L за час t. У скільки разів відрізняється миттєва швидкість руху кульки посередині гірки від середньої швидкості руху кульки на всій гірці? (В. у 1, 44 рази).