CalexicoWOOD_K.gif

Villkor & Policy

Webbplatsvillkor

Dessa villkor gäller för din användning av www.calexico.se, www.calexicowood.se, respektive www.clxcwd.se jämte samtliga underdomäner kopplade till domäner listade. (”webbplatserna”) som ägs och drivs av CALEXICO WOOD AB, Sankt Pauligatan 3, 416 60 Göteborg, organisationsnummer 556959-4996 (”CALEXICO”). Genom att använda webbplatserna accepterar du dessa villkor.

Vissa delar av webbplatserna och/eller produkter och tjänster som tillhandahålls genom webbplatserna kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till dessa villkor.    

CALEXICO förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatserna och/eller dessa villkor från tid till annan utan föregående meddelande. Du uppmanas därför att ta del av dessa villkor varje gång du använder webbplatserna.

Upphovsrätt och varumärken

Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent och varumärken, samt alla andra rättigheter till innehållet på webbplatserna ägs och innehas av CALEXICO eller dess licensgivare. Ingenting i dessa villkor eller användning av webbplatserna ska tolkas som en överlåtelse av sådana rättigheter. Logotyper, varumärken och andra kännetecken som publiceras på webbplatserna tillhör antingen CALEXICO eller tredjepart och får inte användas utan innehavarens samtycke.

Innehållet på webbplatserna får endast användas för privat bruk. Mångfaldigande, överföring, publicering eller kommersiellt utnyttjande av innehållet på  webbplatserna är otillåtet utan CALEXICOS skriftliga godkännande.

 

Länkar till och från webbplatserna

Du får göra en förflyttande länk till webbplatserna, det vill säga en länk som förflyttar läsaren till webbplatserna i samma eller nytt fönster. Du får inte göra integrerade länkar eller indexera innehållet på webbplatserna och automatgenerera länkar på din egen webbplats.

CALEXICO ansvarar inte för länkar från webbplatserna till andra externa webbplatser eller för dessa webbplatsers innehåll eller funktion.

Cookies

Genom att använda webbplatserna samtycker du till vår användning av cookies på webbplatserna. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Vi använder cookies för att tillhandahålla och förbättra webbplatserna, statistikändamål, tillhandahålla anpassad/riktad marknadsföring baserat på din användning av webbplatserna etc.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare och du kan också välja att radera sådana permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du väljer att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter användning av cookies så kan det dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatserna inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Ansvarsbegränsning

Webbplatserna tillhandahålls i befintligt skick och CALEXICO lämnar inga garantier om att webbplatserna är felfri eller att webbplatserna är tillgänglig utan avbrott. Du använder webbplatserna på egen risk. Allt material som finns tillgängligt på webbplatserna är endast avsett som allmän information och utgör inte rådgivning eller utfästelse. Användning av webbplatserna och material som finns på webbplatserna sker på egen risk. CALEXICO ansvarar inte för någon skada som kan uppkomma i samband med din användning av webbplatserna eller material som finns på webbplatserna.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Per 18-05-24 kompletteras nedan integritetspolicy med villkor kopplade till GDPR, dataskyddsförordningen. De kompletterande villkoren finner du här.

 

Den här Integritetspolicyn beskriver hur CALEXICO WOOD AB, Sankt Pauligatan 3, 416 60 Göteborg, organisationsnummer 556959-4996 (”CALEXICO”) samlar in och behandlar personuppgifter när du använder CALEXICOS webbplatser www.calexico.se, www.calexicowood.se, och www.clxcwd.se jämte samtliga underdomäner kopplade till domäner listade. (”webbplatserna”) och/eller de tjänster och produkter som tillhandahålls på webbplatserna.

CALEXICO samlar in och behandlar dina personuppgifter innan och i samband med att avtal ingås på webbplatserna. CALEXICO kan komma att samla in följande uppgifter om dig: ditt namn, användarnamn, e-postadress, kön, ort, adress, telefonnummer och bankkontouppgifter. I samband med order/beställning av varor och tjänster kan CALEXICO komma att inhämta kreditupplysning om dig samt information om dina bankkontouppgifter för att kunna göra en kreditbedömning. I övrigt behandlas dina uppgifter av CALEXICO för förberedelse av avtal, fullgörelse av ingångna avtal, administration och fullgörelse av CALEXICOs förpliktelser enligt lag. CALEXICO kan också använda din information som underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål om du inte motsatt dig detta när uppgifterna samlades in eller på annat sätt har begärt reklamspärr hos CALEXICO. För att hålla dina personuppgifter aktuella kan vi även komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register.

CALEXICO kan komma att dela din information med tredje man, såsom andra företag i vår koncern, företag som CALEXICO samarbetar med och CALEXICOs anlitade underleverantörer, för behandling enligt sådana ändamål som anges ovan. Om CALEXICO är skyldiga enligt lag, myndighetsbeslut, eller annan reglering kan vi även lämna din information till myndigheter, utan att först inhämta ditt samtycke.

När du använder webbplatserna samlar vi även automatiskt in teknisk information, såsom din IP-adress samt tid- och datumangivelser för din aktivitet på webbplatserna. Sådana aktivitetsloggar används i felsökningssyfte samt i syfte att förbättra och analysera din användning av webbplatserna.

Du har rätt att skriftligen begära information om vilka personuppgifter CALEXICO behandlar om dig. På din begäran kan vi även rätta, blockera eller radera information som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till direktreklam, antingen direkt via utskicket eller genom att höra av dig till oss.

Du kan kontakta oss genom att skriva till: integritet@calexicowood.se eller CALEXICO WOOD AB, Sankt Pauligatan 3, 416 go Göteborg.

CALEXICOWOOD AB Sankt Pauligatan 3 41660 GÖTEBORG 0701-90 83 60 info@calexicowood.se www.calexicowood.se SE556959499601