Mattetider, salar och lärare 7Ma 2017

Tisdagar, kl. 13.05 - 14.05                                Onsdagar, kl.  9.45 - 11.10:

Helenes mattegrupp sal A-210                        Helenes mattegrupp sal A-210

Staffan mattegrupp sal A-207                                Staffan mattegrupp sal 17

Fredagar: med Staffan

Helklass kl 9.35 - 10.00  sal 19

Staffans mattegrupp (Samiras mentorsgrupp)  

tisdagar sal A-207  kl. 13.05 - 14.05,    onsdagar sal 17 kl.  9.45 - 11.10

 1. Tuva Brunnkvist
 2. Axel Öman
 3. Ian Davidson
 4. Cynthia Somi
 5. Michelle Nyström
 6. David Jekell
 7. Ludwig Celander
 8. Jocelyn Sundroos
 9. Ella Weinesjö
 10. Anton Gruber
 11. Klara Linder
 12. Albin Haglund
 13. Zoe von Siwers
 14. Sara-Li Neumann
 15. Alva Lind

Helenes mattegrupp  (Saras mentorsgrupp)  

tisdagar sal A-210  kl. 13.05 - 14.05,  onsdagar sal A-210 kl.  9.45 - 11.10

 1. Sofia Ö
 2. Sofia E
 3. Martin
 4. Elsa
 5. Tove
 6. Lilly
 7. Hugo
 8. Alva O
 9. Agnes
 10. Ella G
 11. Julia
 12. Silas
 13. Hannes
 14. Viktor
 15. Timna