2.png

                       

Chào mừng ngày hội cao nguyên

Cùng thăm trường cũ họp duyên một nhà

Thời gian một bản tình ca

Sáu mươi năm chẵn, đi qua dòng đời

Nông Lâm Mục Súc nơi nơi

Về đây Bảo Lộc một thời năm xưa

Mái trường vẫn đỏ nắng trưa

Cao cao phượng tím, gió đưa vào mùa

Gặp nhau vui nói, boong đùa

Nhớ về chuyện cũ, hơn thua, lẻ thường

Trường xưa sân vắng, buồn, thương

Bỗng nghe nhộn nhịp, người phương xa về

Hồn quê dáng tóc tuổi thề

Qua bao thế hệ lối về nhớ ai

Quanh đây hằn đậm dấu giày

Dìu nhau đếm bước tránh vùng cỏ gai

Sáu mươi năm, chỉ một ngày

Cái nôi nông nghiệp một bài ca chung

Nông lâm mục súc, miền vùng

Về đây ngày hội, nhập cùng nhịp tim

Sáu mươi năm, đâu dễ tìm

Vòng xoay năm tháng bạn hiền vẫn đây

Dù cho góc biển, chân mây

Ngày nầy nhớ lấy, đong đầy yêu thương

Chúc mừng Bảo Lộc nơi Trường

Nông Lâm Mục Súc chung đường có nhau

             Bảo Lộc 12-12-2015

            NGUYỄN VĂN HỒNG

                NLS Bình Dương

Cám ơn kỷ niệm chương của Trường NLS Bảo Lộc

"Hoa phượng tím  gốc Hawaii theo lời của T.Nguyễn Quý Định"

1.jpeg