Тема. Складносурядне речення, його будова,

           засоби зв’язку в ньому

Мета: створити умови для усвідомлення учнями поняття «складносурядне

             речення», його структури, засобів  зв’язку в ньому; порядку розбору

             ССР;  

             розвивати уміння й навички аналізувати мовні явища, робити

             висновки, розвивати зв’язне мовлення;

            виховувати любов до природи, уміння відчувати й бачити її красу.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Методи: пошуковий, моделювання речень, мікрофон

Хід уроку

I.Організаційний момент

 (на фоні музики звучить поезія про осінь)

Щойно ви прослухали чудову поезію про осінь. Це недаремно, бо сьогоднішній наш урок ми присвячуємо цій прекрасній порі року. У щоденних клопотах ми не помічаємо її краси. А осінь – це падолист, різнобарв'я, і дещо меланхолійний настрій. Ще ж осінь спонукає нас до роздумів, до творчості. Отож, творімо!

II. Актуалізація опорних знань

        Лінгвістична розминка « Продовж речення»

 Учня-науковця викликати до дошки

Складне речення –…

Складні речення поділяються на …

Інтонацією поєднані частини…

Сполучники сурядності поєднують…

Сполучники підрядності поєднують…

Рівноправними по смислу є частини…

(Учень – науковець  у вигляді схеми відображає уявлення про складне речення)

ІІІ. Мотивація. Цілепокладання

        Оголошення теми , мети уроку. Чого ви очікуєте від уроку?

ІV.Сприйняття матеріалу

        Порівняти записані на дошці речення. Що в них спільне (1група),

 а що відмінне? (2група)                                                                                                  

 Коли подув вітерець, закружляли у жвавому танку диво-листочки.

Повіє вітер - і листя вмить про щось зашепче, зашелестить.

Спільне:                                                         Відмінне:                                                                    

складні,з’єднані інтонацією та                    у 2 реченні прості у складі   складного                                    

сполучниками, виражають відносно          рівноправні, нагадують зв'язок між

закінчену думку,поєднуються                     однорідними членами, з’єднані              

 сполучниками                                              сполучниками сурядності. У 1 реч.кожна              

сурядності.                                                    частина не завершена, зв'язок нагадує

                                                                              зв'язок між словами у словосполученні,

                                                                               з’єднані сполучниками підрядності.                                          

 Яке із цих речень є ССР? Дати йому визначення.

Опрацювати параграф.

V. Осмислення вивченого матеріалу

                        

1.Записати речення, визначити вид складного, накреслити схему

(робота біля дошки)

Сиплеться, сиплеться листя,  і гнуться,горбляться берези, й посміхається крізь сльози осінь. М.Стельмах

                        

2.Пошукове завдання. Робота в групах.

Виписати прості речення з однорідними членами (1гр. ) , ССР (2гр.)

1.Садами вітер тихо пролітає

І скрізь розносить запізнілий жаль.

Пора прощання, осінь золотая,

Я так люблю в тобі твою печаль.

2.Ліс одягався в жовте й червоне листя, а сонце обертало його в золото й вогні.

                                                                                                      (М. Коцюбинський)

3.По садах вітри гасають, а над садами зоріє небо осіннє.

4. Плаче осінь вже листом багряним,замітає дороги курні.

                        

3.Дослідження тексту

Осінь… Ця пора оспівана письменниками, композиторами, художниками. Кожен порив вітру приводить у танок листя, і починає відтворюватися прекрасна мелодія. Вона зачаровує, милує серце кожної години. Звук маленького листочка, тихенького подиху прохолодного вітерця, мелодію похмурого, насадженого сивими хмарами, неба, незрівнянну пісню дощу… . Слухаєш – і перед очима постає сюжет дивного фільму, знятого об’єктивами старих фотокамер.        

        Осінь дивна, але все ж така чудова!

                        

4. Моделювання речень

Опале листя підіймає в гору легенький вітерець, але …

Красуня осінь без розбору розфарбувала все навколо, та …

Зів'яли квіти, і …

                

5. Синтаксичний розбір речення

Запахла осінь в’ялим тютюном, та яблуками, та тонким туманом; і свіжі айстри над піском рум’яним зоріють за одчиненим вікном.

6. Асоціативний твір – опис