21522 Anàlisi Lingüística i Corpus

Curs 2012-13

Professors: Alba Coll, Amor Montané i Lluís de Yzaguirre

Seminari

PRÀCTICA 2: REGEX

Aquesta pràctica té per objectiu comprovar el potencial de les expressions regulars.

0. Entreu al programa de coavaluació.

1. Creeu un document de text per anar guardant els resultats de la pràctica.

2. Accediu a l’aplicació de les REGEX en l’enllaç següent (http://latel.upf.edu/cgi-bin/regex.cgi).

3. Apliqueu les diferents REGEX sobre el mateix text, o sobre el text més adient, és a dir, aquell en què funcioni la REGEX.

4. Copieu en el document tant l'expressió aplicada com el text resultant (enumereu els resultats amb el número corresponent de REGEX). Tot seguit afegiu un comentari que resumeixi l'acció de la regla.

5. En acabar la pràctica guardeu el document, entreu de nou al programa de coavaluació i envieu la pràctica a qui correspongui seguint les instruccions de l'avís sobre el correu.

Més informació a:

http://latel.upf.edu/traductica/REGEX/

Reelaborat a partir de la versió feta amb l'Araceli Alonso 

Universitat Pompeu Fabra – Alba Coll, Amor Montané i Lluís de Yzaguirre

Aquests materials formen part del curs de Lingüística de Corpus que els seus autors imparteixen a la UPF