EXPERIMENTUA:

Erabiliko dugun materiala. Nolakola da?

BEHATU

GALDERAK SORTU?

HIPOTESIAK EGIN?

ZER IKUSI DUGU EXPERIMENTUA EGIN DUGUNEAN?

ONDORIOAK

KONTATU IKASITAKOA