Prosedyre for opplæring i Steinkjer Klatreklubb

FORMÅL

Å sikre at alle som jobber med instruksjon, eller leder aktiviteter i regi av klubben, har nødvendig kompetanse for å gjøre dette.

Å jobbe målrettet og systematisk med å øke kunnskapsnivået til de som sitter i nøkkelroller og andre som er tilsluttet klubben. Målet med å øke kunnskapen er å redusere ulykker og skader.

OMFANG

Prosedyren gjelder alle instruktører/ledere av aktiviteter, dem med sentrale verv (jfr klubbens oversikt over verv) og andre klatrere som er tilknyttet klubben.

DEFINISJONER

ANSVAR

Klubbens leder har ansvar for at alle instruktører/ledere av aktiviteter innehar nødvendig kompetanse for å drive/lede den aktiviteten de gjør. Dette innebærer og at det skal og innhentes politiattest for alle som skal jobbe med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Sikkerhetsansvarlig i klubben har ansvar for å kontrollere at alle som innehar et verv har nødvendige kunnskaper i forhold til vervet.

Klubbens leder har ansvar for at det tas opp tema med fokus på sikkerhet minst to ganger per år på klubbkvelder.

Sikkerhetsansvarlig har ansvar for å skrive ut rapporter fra NKF sin ulykkesdatabase og formidle til klatrere tilknyttet klubben minimum to ganger i året. Dette for å øke fokus på hva som kan gå galt.

HANDLING

Rapporter med utplukkskriterier