МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

НАКАЗ

21  квітня 2017 року

    м.Першотравенськ

№  61

Про  проведення щорічного

оцінювання фізичної підготовленості

учнів навчального закладу

                   

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року                       № 1045  «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України», наказу Міністерства молоді і спорту України від 15.12.2016 № 4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України», листа Дніпропетровського обласного відділення (філія) Комітету фізичного виховання та спорту від 13.04.2017р.                № 147, наказу міського відділу освіти від 19.04.2017р.  № 97 «Про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста», з метою визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді 

Н А К А З У Ю:

  1. Провести щорічне оцінювання  фізичної підготовленості учнів школи (тестування)  у травні 2017 року відповідно до вимог Інструкції  про організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, затвердженої  наказом Міністерства молоді і спорту України від 15.12.2016р.  за № 4665.
  2. Провести тестування протягом двох днів: перший день - на швидкість, силу ніг і витривалість; другий день - на силу рук, силу м'язів тулуба, спритність, гнучкість.
  3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Найдьону М.С.:

3.1. Організувати проведення щорічного оцінювання відповідно до тестів, визначених наказом Міністерства молоді і спорту України 15.12.2016 № 4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України».

3.2. Подати до 28 квітня 2017 року директору школи на затвердження графік проведення оцінювання  фізичної підготовленості учнів різних вікових груп (10-18 років) впродовж травня 2017 року та склад комісії з питань проведення щорічного оцінювання.

3.3. Розмістити на  веб-сайті  закладу перелік місць проведення тестування із зазначенням видів тестів і нормативів.

3.4. Подати  міському відділу освіти до 01 червня 2017 року   інформацію про результати проведення щорічного оцінювання  за формою, наведеною у додатку 5 до Інструкції про організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, затвердженої  наказом Міністерства молоді і спорту України від 15.12.2016                 № 4665.

3.5. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови, обладнання  для проведення тестування та присутність медичної сестри. Надання медичної допомоги під час проходження тестування включає:

- визначення стану здоров'я до виконання нормативів;

- надання екстреної (швидкої) медичної допомоги.

4.   Учителям фізичної культури Удоденку О.В. та Дворецькій О.Є.:

4.1.  Провести тестування допризовної молоді відповідно до вимог навчальних програм з фізичної культури та з предмета «Захист Вітчизни» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

4.2.  Забезпечити участь у щорічному оцінюванні учнів, які пройшли медичне обстеження, і віднесені до основної медичної групи згідно форми первинної облікової документації   № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089,  а також ознайомлені з вимогами правил безпеки. Учасники мають бути одягнені в спортивний одяг і взуття. Не дозволяється виконувати тести босоніж та у взутті із шипами.

4.3. Ознайомити учнів та батьківську громадськість  з порядком проведення щорічного оцінювання до початку його проведення

5. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на  заступника директора з навчально-виховної роботи Найдьона М.С., контроль – залишаю за собою.

Директор загальноосвітньої    школи                                Л.М.ВОВК

 

З наказом ознайомлені:

Найдьон М.С.

Удоденко О.В.

Дворецька О.Є.

Шуть І.В.

Черноостровська М.А.

Вавронішина Л.С.

Соколова Л.В.

                     ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор школи _______ Л.М.ВОВК

             «___»______________2017р.

Графік

проведення оцінювання  фізичної підготовленості учнів

різних вікових груп (10-18 років)

Клас

Дата

Норматив

Де здають

3-А

15.05

Біг 30 метрів

Стадіон школи

Рівномірний біг без урахування часу

Стадіон школи

16.05

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця

Спортивна зала

18.05

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

3-Б

  15.05

Біг 30 метрів

Стадіон школи

Рівномірний біг без урахування часу

Стадіон школи

16.05

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця

Спортивна зала

18.05

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

4-А

10.05

Біг 30 метрів

Стадіон школи

Рівномірний біг без урахування часу

Стадіон школи

12.05

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця

Спортивна зала

13.05

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

4-Б

10.05

Біг 30 метрів

Стадіон школи

Рівномірний біг без урахування часу

Стадіон школи

12.05

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця

Спортивна зала

  13.05

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

5-А

12.05.

Біг 30 метрів

Стадіон школи

Рівномірний біг без урахування часу

16.05.

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

17.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

5-Б

11.05.

Біг 30 метрів

Стадіон школи

Рівномірний біг без урахування часу

Стадіон школи

16.05.

Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

17.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

6-А

12.05.

Рівномірний біг 1000 м

Стадіон школи

Біг 30 метрів

Стадіон школи

16.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

17.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

6-Б

12.05.

Рівномірний біг 1000 м

Стадіон школи

Біг 30 метрів

Стадіон школи

16.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

17.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

7-А

12.05.

Рівномірний біг 1500 м, хв., 
1000 м, хв.

Стадіон школи

Біг на 60 м

Стадіон школи

15.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

18.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

7-Б

12.05.

Рівномірний біг 1500 м, хв., 
1000 м, хв.

Стадіон школи

Біг на 60 м

Спортивна зала

15.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

16.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

8-А

12.05.

Біг на 60 м

Стадіон школи

Рівномірний біг 1500 м, хв., 
1000 м, хв.

Стадіон школи

15.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

17.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

8-Б

12.05.

Біг на 60 м

Стадіон школи

Рівномірний біг 1500 м, хв., 
1000 м, хв.

Стадіон школи

15.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

17.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

9-А

10.05.

Біг на 60 м

Стадіон школи

Рівномірний біг 1500 м, хв., 
1000 м, хв.

Стадіон школи

12.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

15.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

10-А хлопці

12.05.

Біг на 100 м

Стадіон школи

Рівномірний біг 2000 м, хв.,
1500 м, хв.

Стадіон школи

15.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

19.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

10-А дівчата

11.05.

Біг на 100 м

Стадіон школи

Рівномірний біг 2000 м, хв.,
1500 м, хв.

Стадіон школи

15.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

19.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

11-А дівчата

10.05.

Рівномірний біг 3000 м, хв.,
2000 м, хв.

Стадіон школи

Біг на 100 м

Стадіон школи

12.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

17.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала

11-Б хлопці

10.05.

Рівномірний біг 3000 м, хв.,
2000 м, хв.

Стадіон школи

Біг на 100 м

Стадіон школи

11.05.

Підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи або стрибок у довжині

Спортивна зала

Човниковий біг 4 х 9 м

Стадіон школи

17.05.

Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Спортивна зала