Sesizare caini agresivi cu detinator

Catre: …………………….

Subsemnatul, ………………………………., domicilat in …………………………………...………., CNP ………………………..., va sesizez prezenta unui numar mare de caini agresivi adapostiti la adresa ………………………..

Cainii sesizati se incadreaza la definitia de “caine agresiv” de la art. 2, alin. 1, lit. a din OUG 55 / 2002, intrucat au atacat / muscat pe ……….. la data de………………………., in jurul orei ……………………….

Articolul 2

(1) Prin câini agresivi se înţelege:

a) orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;

Articolul 11

(1) În cazul câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1), organele de poliţie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.

Intrucat detinatorul nu a luat masurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv, va rog sa dispuneti de urgenta confiscarea si plasarea cainilor intr-un adapost:

Articolul 11

(2) Dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin. (1), poliţia poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se menţine.

Data   ……………………..        Numele si semnatura    ……………………..