Van Harinxma For and After

Prijs: €26,50

Minimum aantal personen: 8

Extra informatie

Duur van het arrangement: 3 uur

Extra mogelijkheden

Prijs 18 holes: + €4,- p.p.

Drankarrangement 1 uur: €10,00

Prijsuitreiking: €10,00

kijk op onze website voor de mogelijkheden