iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1956 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1956. december

Összeállította: Lója Patrik (2017)

1956 decembere embert próbáló hideget hozott. Budapesten és környékén akár a mínusz 21 celsius fok alá is süllyedhetett a hőmérséklet.

        Magyarország élsportolói akik kijutottak  Melbourneben megrendezett nyári olimpiai játékokra mit sem tapasztaltak  ebből a csontig hatoló hidegből. Nem hiába utaztak a föld túloldalára, ismét bizonyították rátermettségüket. 9 aranyéremmel, 10 ezüstéremmel, valamint 7 bronzéremmel az éremtáblázat 4. helyét, a ponttábla 5. helyét foglalták el.

A vízilabda történetének egyik leghíresebb összecsapására került sor, amelyet csak Melbourne-i vérfürdőnek neveztek. Magyarország és a Szovjetunió vizilabdásai mérettették meg egymást a medencében. Az előzőleges politikai események szelemében zajlott a meccs. Az 1956-os történések nem csak a játékosokat késztették elfajult viselkedésre, hanem a lelátón szurkolókat is.

 A kétségbeejtő itthoni helyzetre való tekintettel, voltak sportolók akik nem tértek vissza Magyarországra, és külföldön kezdtek új életet, mint ahogyan genfi Servette labdarúgó klubnál vendégeskedő, Svájcban tartózkodó ifjúsági labdarúgó csapata sem.

        December 27-én a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA)  kihirdette, hogy 1957-ben Spanyolország rendezhette meg az ifjúsági labdarúgó tornát.        

  10-én Miskolcon folytatódnak a tüntetések, amely később tűzharcba torkollik. A karhatalom megelégelte a tüntető tömeget, így tüzet nyitottak a tüntetőkre, annak reményében, hogy meg tudják félemlíteni a tömegeket. Nem érték el céljukat, az emberek viszonozták a tüzet, így kisebb utcai tűzharc alakult ki a városban. A polgárok a rendőrökkel együtt próbálják visszanyomni a szovjet katonai erőket. Két szovjet katona valamint nyolc tüntető meghal, negyven tüntető pedig megsebesül a történések során. Öt nappal később 15-én fegyver- és lőszerrejtegetés vádjával statárius eljárásban halálra ítélik, majd ki is végzik Soltész Józsefet.

December negyedike a zenében hatalmas mérföldkövet jelentett. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins és Johnny Cash Memphisben a Sun Studios felvételtermében álltak össze és énekeltek fel közösen dalokat. Később ezt a “the Million Dollar Quartet” néven emlegették.

December hónap folyamán az egy Egyesült Államok négy rakétát lőtt ki szuborbitális pályára, amelyből mindegyik sikeres volt, megelőzve ezzel a Szovjetuniót.

Helikon Irodalmi Figyelő

1957 4. szám

Szemle 

Bene Ede: Stendhal és korunk

Szabó György: At. újrealista filmművészet kérdéseiről

Szenczi Miidós: A német Shakespeare-kritika új útjai

Vita

Elszberg, J.: Realizmus és antirealizmus? (Nagy Géza)

Írói arcképek és megemlékezések 

Corrado Alvaro emlékezete (Sándor A. Pál)

Albert Pranák (Szalatnai Rezső)

Monográfiák

Fitzgerald, Brian: Dániel Defoe (Kéry László)

François Rabelais (Bajcsa András)

Praíák, Albert: Hviezdoslavval. Beszélgetések a költővel életéről és művéről

(Sziklay László)

Purisev, B. : Vázlatok a XV—XVII. századi német irodalom történetéből (Mollay

Károly)

Suchier, Walter: Francia verstan (Gáldi László)

Voegt, Hedwig: A német jakobinus irodalom és publicisztika (Bodi László)

Folyóiratcikkek

Irodalomelmélet

Becher, Johannes R.: A szonett filozófiája vagy kis szonett-tan

Câlin, Vera: Jegyzetek a régi és új regény időtartamáról

Friedman, Norman: A nézőpont szerepe a regényben

Kammari, M. : Az alap és felépítmény néhány problémája

Mejlah, В.: A nagy örökség

Morell, Roy: A tragikus gyönyörűség lélektana

Germán nyelvű irodalmak

Bach, Annaliese: Franz Werfel költészetének fővonásai

Fussel, В. H.: Szerkezeti módszerek. T. S. Eliot Four Quartets-ában

Kantorovicz, Alfred: Thomas Mann és Heinrich Mann

Kaskin, Iván: Hemingway vagy a legyőzött halál

Klarmann, A. D.: Grillparzer és a modernek

Lawson, J. H. : Életrajzi megjegyzések

Keleti irodalmak

Dambuyant, Marinette: Kalidásza

Stiller, Robert : Tíz pantun

Román nyelvű irodalmak

Alatri, Paolo : Michele Abbate : Benedetto Croce filozófiája és az olasz társadalom

válsága

Petrini, Mario: A Megszabadított Jeruzsálem elégikus-lírai ihletése és Tasso epikai törekvései

Stinglhamber, Louis: A végtelenség érzése a modern költészetben

Szláv nyelvű irodalmak

Budzyk, Kazimierz: A nyelv fejlődése és az írott nyelv stílusainak, valamint

a szépirodalom egyes művészi formáinak kialakulása

Moldavszkij, D.: Megjegyzések Ilf és Petrov müveiről

Svejkovsky, Frantisek: A Sándor-regény. Tanulmány a cseh irodalom történetének az ócseh vers sajátosságairól szóló fejezetéhez

Vodicka, Felix: Bozena Némcová nagyanyó-típusának a keletkezése

Zyszlavszkij, D.: Dosztojevszkij és a burzsoá kritika

Népköltészet

Csikovani, M. J.: Gruz-szerb-magyar epikus kapcsolatok

Napra pontos események sora:

December 1. Bécsben megjelenik a Nemzetőr című emigráns lap első száma. A jugoszláv kormányt tájékoztatva Kádár a Nagy Imre-ügyet magyar belügynek nyilvánítja. A KMT sztrájkellenes felhívást ad ki.

Rendelet jelenik meg az október 23-a után emigráltak közkegyelemben részesítéséről. Kétezer fős belügyi karhatalmi ezred alakul.

Baján együttes ülést tartanak a városi tanács és a munkástanácsok küldöttei. A pécsbányatelepi bányászok sztrájkja eredménytelenül ér véget. Tatabányán a sztrájkoló bányászok a karhatalom leszerelését követelik. Salgótarjánból két küldöttség közül csak egy jut el a Parlamentbe. Megismétlik november 30-i követeléseiket, és sztrájk folytatását helyezik kilátásba. Balassagyarmaton a városi üzemek munkástanácsai le akarják állítani a kenyérgyárat. Az akciót karhatalmisták akadályozzák meg.

A szabadfogású birkózó olimpiai bajnokság elődöntőit ausztrál idő szerint szombaton délelőtt bonyolították le a melbournei kiállítási csamokban.

December 3. Az oroszok minden városba bekvártélyozzák magukat és nyilván igyekeznek majd megakadályozni, hogy a borsodi munkások kezde­ményezése az egész országra kiterjedhessen. Kádárék kétségbeejtő erőfeszítéseket tesznek,hogy megtörjék a nép ellenállását.

December 2. Megkezdődik az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának háromnapos ülése. Az októberi eseményeket ellenforradalomnak minősítik. December 2-7. között India moszkvai nagykövete Budapesten tartózkodik. Tárgyal Kádár Jánossal, aki elutasítja a diplomata kibontakozásra vonatkozó javaslatait.

A belügyi karhatalmi ezred egyik zászlóalját a nyugati határra irányítják.

A megyei munkástanács Salgótarjánban a sztrájk folytatása mellett dönt. Felkérik a szovjeteket, hogy a bosszúálló karhatalmisták helyett vegyék át ők a közigazgatást Nógrádban.

December 3. Moszkvában a Lomonoszov Egyetem vezetése 150 hallgatót kizár az egyetemről.

Hazaküldik a balti köztársaságbeli hallgatókat, és az év végéig felfüggesztik a marxista-leninista filozófiai előadásokat és foglalkozásokat.

A román külügyminiszter az ENSZ közgyűlésén kijelenti, hogy Nagy Imre és csoportja politikai menedékjogot élvez Romániában.

December 4. Több ezer nő vonul a Hősök terére, ahol virágokat helyeznek el az Ismeretlen Katona sírjánál és kitűzik a forradalom zászlaját. A Szabadság téren, az amerikai nagykövetség előtt is tüntetésre kerül sor.

Orosházán megalakul a területi központi munkástanács, és csatlakozik a KMT követeléseihez. Dorogon megalakítják a Duna Menti Központi Munkástanácsot, melyhez csatlakoznak az esztergomi, lábatlani, nyergesújfalui és tokodi üzemek munkástanácsai. A Nógrádi Szénbányászati Tröszt Munkástanácsa és a tröszt vezetése megállapodik a munka felvételében.

December 5. Kormányhatározat jelenik meg a forradalmi bizottságok megszüntetéséről.

12 óra körül több száz nő vonul a Március 15. tér felé, hogy virágokat helyezzenek el a Petőfi-szobor lábánál. A szovjetek közbelépése vet véget a megmozdulásnak.

Több egyetemi kollégiumnál tüntetők akadályozzák meg a diákok deportálását. Délután újabb tüntetést oszlat szét a karhatalom a Szabadság téren. Az esti órákban mintegy 200 értelmiségit és munkástanácstagot tartóztatnak le.

Megjelenik a `Fehér könyv` első kötete.

A Nógrád Megyei Munkástanács felszólítja a bányászokat a munka felvételére.

Az ENSZ-közgyűlés határozatot hoz ENSZ-megfigyelők Magyarországra küldéséről.

A CSKP KB bejelenti, hogy a magyarországi eseményekkel kapcsolatban 674 esetben indult per Csehszlovákiában.

Szerdára virradóra 58 éves korában rövid szenvedés után elhunyt dr. Kreisz László kiváló sebész-sportorvos, aki az utóbbi években a magyar labdarugó válogatott mellett látta el az orvosi teendőket.

December 6. A KMT memoranduma leszögezi, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások annak merevsége miatt, eredménytelenül zárultak. Tiltakozik a munkástanácsok vezetőinek sorozatos letartóztatása ellen. A KMT december 9-ére országos ülést hív egybe az országos munkástanács megalakítására. (Ezt végül 8-án tartják meg.)

A kormány a főváros több pontján, kommunista gyűléseket szervez. A Népköztársaság útján (Andrássy út) és a Nagykörúton vörös zászlókkal felvonuló kommunistákat megtámadják a gyárakból hazafelé tartó munkások. A tüntetőket dobáló tömeget a karhatalom és a szovjetek szétoszlatják. A November 7. tér (Oktogon) közelében tűzharc alakul ki. A Nyugati pályaudvarnál a karhatalom a munkások közé lő. A Baross téren gyülekező tömeget a karhatalom és a szovjetek oszlatják szét.

Tüntetések Békéscsabán, Gyulán, Tatabányán és Sarkadon. A letartóztatások miatt másnap sztrájk tör ki Békéscsabán. Nógrádban a munkásvezetők letartóztatása miatt sztrájkba lépnek a megye bányaüzemei. Esztergomban ülést tart a Duna Menti Központi Munkástanács.

Az UNESCO IX. ülésszakán határozatot fogadnak el a magyarországi iskolák helyreállításának segítéséről.

Washingtonból jelenti a londoni rádió, hogy Dulles amerikai külügyminiszter szerdán fogadta a bagdadi paktum négy mohamedán tagállamának: Iraknak, Pakisztánnak, Iránnak és Törökországnak a diplomáciai képviselőit.

December 7. Ülést tart a KMT. Levelet intéznek a szovjet miniszterelnökhöz, melyben javasolják a közvetlen kapcsolatfelvételt a KMT és a szovjet kormány között. Kádár János fogadja Soldatic jugoszláv nagykövetet, s kilátásba helyezi, hogy Nagy Imre és társai ügyét békésen rendezik. A Keleti pályaudvar környékén a karhatalom tüntetést oszlat fel.

Baján megakadályozzák a Bajai Központi Munkástanács megalakítását. Tüntetések Pécsett, Orosházán, Dévaványán, Battonyán, Mezőkovácsházán, Gyulaváriban, Dobozon, Berettyóújfaluban, Esztergomban és Sarkadon. Salgótarjánban másnapra kommunista tüntetést hirdetnek.

Véget érnek a XIV. nyári olimpiai játékok. A magyar sportolók jelentős része külföldön marad.

December 8. Kecskeméten a megalakítják a megyei munkástanácsot. Battonyán újabb tüntetést oszlatnak szét a szovjetek. Tatabányán a letartóztatások miatt a sztrájk és a tüntetések folytatódnak. A város egyik bányásztelepén fegyveres őrséget szerveznek, hogy megakadályozzák a karhatalmisták razziáit.

A KMT ülésére Budapestre indul a Nógrád Megyei Munkástanács küldöttsége. Salgótarjánban a szovjetek és a karhatalmisták tüzet nyitnak a tüntető tömegre. 8-10 percig tart a mészárlás, amelynek 52 halálos és kb. 150 sebesült áldozata van. A sortűz hírére a KMT 48 órás sztrájkot hirdet. Pásztónál felrobbantják a Zagyván átívelő vasúti hidat, hogy megakadályozzák a deportálásokat.

A melbournei olimpiai labdarúgó tornát a Szovjetunió nyerte.

December 9. A kormány törvényen kívül helyezi a munkástanácsokat, köztük a KMT-t is. Az Építők Székházában gyülekező munkástanács-küldötteket letartóztatják. A KMT megbízottai személyesen viszik a fontosabb vidéki központokba a sztrájkfelhívást.

Pécsett 1200-1500 kommunista előtt Marosán György mond beszédet, majd kormánypárti tüntetést tartanak a Széchenyi téren. Tüntetések Dévaványán, Szeghalmon, Vésztőn és Miskolcon. Oroszlányban a munka felvétele mellett döntenek. Salgótarjánban folytatódnak a letartóztatások, az acélgyári nemzetőrség két vezetőjét brutális kegyetlenséggel meggyilkolják a karhatalmisták.

Az MSZMP Nógrád Megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága közel 120 küldött részvételével megyei aktívaértekezletet tart.

December 10. Tüntetés Miskolcon, a szovjetek a tömegbe lőnek. A menekülők alatt leszakad a Szinva-híd - többen meghalnak. A miskolci Lenin Kohászati Művek munkástanácsa megtiltja az MSZMP szervezését az üzemben.

Győrben folytatódik a sztrájk. Egerben 48 órás sztrájkot hirdetnek. Több helyen tüntetések és koszorúzások zajlanak. Tatabányán késő este a karhatalmisták szovjet támogatással megtámadják a bányásztelepet. Több órás küzdelem után az őrség felhagy az ellenállással, hárman meghalnak a harcokban.

December 11. Az egész országban megkezdődik a KMT által meghirdetett 48 órás általános sztrájk. Mindenütt leáll a termelés, szünetel a vasúti forgalom és a tömegközlekedés. Válaszul a Kádár-kormány kihirdeti a statáriumot és elrendeli a gyári munkásőrségek lefegyverzését.

Bali Sándort és Rácz Sándort, a KMT vezetőit a Parlamentben letartóztatják. A Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsa ismét a sztrájk ellen foglal állást, ennek ellenére minden gyáregységében beszüntetik a munkát.

Újra megkezdik a `vasfüggöny` kiépítését a nyugati határon. A közellátási kormánybiztos újra szesztilalmat rendel el.

A magyar ENSZ-delegáció a Kádár-kormány elleni támadások miatt kivonul a közgyűlésről. A Nemzetközi Vöröskereszt Liga elnöke látogatást tesz Budapesten.

Kecskeméten, Debrecenben és Baján az üzemek többsége csatlakozik a sztrájkhoz. Baján megkezdődnek a letartóztatások.

Újabb tüntetés Egerben és Zalaegerszegen.

December 12. Újjászervezik az internálótáborokat. Tüntetés a Bosnyák téren, melyet a karhatalom szétoszlat. Tüntetés Kecskeméten és Gyomán. Egerben a karhatalom a tüntetők közé lő: nyolc halott, huszonhét sebesült.

Az ENSZ-közgyűlés újabb határozatot fogad el, amely elítéli a Szovjetuniót magyarországi beavatkozásáért.

A budapesti rádió nyilvánosságra hozta Kádár nyilatkozatát, amelyet a budapesti munkások egy küldöttsége előtt tett. Állítólag Kádár azt mondotta, hogy kormánya nem irgalmaz az ellenforrodalmároknak.

December 13. Dunaújvárosban és Dorogon lefegyverezik a nemzetőröket.

December 14. Az SZKP határozatot hoz szovjet tanácsadók Magyarországra küldéséről.

December 15. Miskolcon kivégzik Soltész Józsefet.

A Német Demokratikus Köztársaság jégkorong válogatottja Berlinben 11:3/2:0, 3:3, 6:0/ arányban győzött Románia válogatottja ellen.

December 16. Nasser egyiptomi elnök pénteken fogadta a Szovjetunió Vöröszkereszt és Vörös Félhold Társasági Szövetségének küldöttségét - közli a TASzSz.

December 17. Munkaszüneti nappá nyilvánítják március 15-ét.

December 18. Nem térnek haza az ifjúsági labdarugók. Külföldi hírügynökségek jelentései alapján az október 13-tól idegenben lévő magyar ifjúsági válogatott, amely csaknem egy hónapja a genfi Servette labdarugó klub vendégeként Svájcban tartózkodott, hétfőn este, mint együttes feloszlott. A jelentések alapján a 16 magyar ifjúsági labdarugó közül senkisem akar Visszatérni Magyarországra  s egyesek csoportosan, mások pedig egyénileg keresik a "boldogulás" útját.

December 19. Pekingben a kínai írószövetség a napokban rendezte meg az irodalmi folyóiratok és más irodalmi kiadványok szerkesztőinek rendkívüli értekezletét, amelyen egész sor a kínai irodalmi kiadási munkát érintő kérdést vitattak meg.

December 22. A karhatalmisták egy fegyveres csoportot fognak el a Bakonyban.

December 23. -  Az oroszok látványos Rácz-pert akarnak. A Kádár-kormány szabadon bocsájtotta Bali Sándor munkásvezetőt, de a budapesti központi munkástanács fő felelőse Rácz Sándor továbbra is börtönben van.

December 24. A Népszabadság karácsonyi száma vallásos témájú írások közlésével igyekszik megnyerni a közvéleményt. Az éjféli misére alatt felfüggesztik a kijárási tilalmat.

December 27. A FIFA Spanyolországban rendezik meg az 1957. évi nemzetközi ifjúsági labdarúgó tornát.

December 28. Az Írószövetség taggyűlésén Tamási Áron Gond és hitvallás című írását a magyar írók elvi nyilatkozataként fogadják el.

December 29. - A kínai könyvpiacon a napokban jelent meg kínai fordításban Szabó Pál Talpalatnyi föld, valamint Mikszáth Kálmán Különös házasság című regénye, A kínai

olvasóközönség mind két művet négy érdeklődéssel fogadta.

December 30. Az Elnöki Tanács rendelete alapján az ÁVH feladatait a rendőrség veszi át.

December 31.  Belgrádban aláírták az 1957 évre szóló jugoszláv-bolgár kereskedelmi szerződést, amely mindkét irányban hét millió dollár áruforgalmat irányoz elő.

Szilveszter éjszakáján is fenntartják a kijárási tilalmat. Elkészül a `Hungaricus` első része.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére


12 |vissza a lap tetejére

Szerda

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszava)

Belföld

Kedden délben Pesterzsébet üzemeiből — a többi között a Soroksári Vasöntödéből és a Textilművekből, a Hazai Fésűsfonóból, a Dugattyúgyűrü- gyárból, a Pesterzsébeti Kötöttárugyárból és Harisnyagyárból és az Autó- és Traktoralkatrészgyárból munkások és műszakiak keresték fel a kormányt, hogy megbeszéljék az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatos észrevételeiket és kívánságaikat. Kérték a rend és nyugalom feltétlen helyreállítását, hangoztatva, hogy a becsületes emberek dolgozni akarnak. Hangot adtak annak a kívánságnak, hogy csak a ténylegesen dolgozók kapjanak fizetést.

Külföld

Gamal Abdel Nasszer, egyiptomi elnök az II Tempo című olasz hetilapnak adott nyilatkozatában a többi között kijelentette: "Egyiptom és a Szovjetunió viszonya mentes minden politikai és ideológiai befolyástól. Egyiptom távoltartja magát minden tömbtől és kész harcolni az ártalmas befolyások leküzdéséért.“ Hangoztatta, hogy Egyiptom függetlenségi harca csak akkor fog véget érni, ha az országból kivonultak az összes külföldi csapatok, majd emlékeztetett arra, hogy Egyiptom Franciaországhoz és Nagy- Britanniához hasonlóan magáévá tette az ENSZ által leszögezett, a csatornahajózás szabadságára vonatkozó hat elvet. Nasszer elnök befejezésül megerősítette, hogy Egyiptom nem igyekszik arab birodalmat teremteni. Egyiptom olyan semleges ország kíván lenni, amely kész jobbját nyújtani mindenkinek.


Kultúra

A volt DISZ-együttes helyére lépett Petőfi Ifjúsági Művészegyüttes negyventagú népi tánccsoportja és zenekara elutazott Franciaországba. Legutóbb ez év szeptemberében ugyancsak Franciaországban szerepelt a tánccsoport és a zenekar. Dijonban a szüreti ünnepségeken lépnek fel. Ekkor szerződtette az együttest az egyik neves impresszárió iroda a most sorra kerülő turnéra. Ennek keretében 25 városban lépnek fel.


Érdekességek

Az ország egész területén 1956. december 12-én 0 órától szesztilalmat rendeltek el. Az italboltokat, valamint a bor-, sör- és szeszkiméréseket a szesztilalom időtartama alatt nem volt szabad nyitva tartani. A vendéglátóipari üzemekben szeszes italt nem szabadott kiszolgálni.

Sport

Az FC Nürnberg megkapta a budapesti Vasas táviratát, hogy a magyar labdarúgó csapat kész december 23-án Nürnbergben barátságos mérkőzést játszani az FC Nürnberg ellen. A találkozót érdeklődéssel várták a nürnbergi labdarúgó rajongók.

                                                Lója Patrik gyűjtése (2017)


13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források