Europass

автобиография

Лична информация

Собствено име / Фамилия

Петьо Венелинов Николов

Адрес

ул.”Калоян”, №4, блок 51. вход Б, ап.21, гр. Червен бряг, пощ. код 5980

Телефон

Мобилен телефон: 0878 90 31 61

E-mail

petio.nikolov@gmail.com

Дата на раждане

12 юли 1973г

Сфера на работа

Информационни технологии

Трудов стаж

2 години

Дати

 април 2001 – септември 2003

Заемана длъжност или позиция

Графичен дизайнер

Основни дейности и отговорности

Дизайн и изготвяне на рекламни материали

Име и адрес на работодателя

БЕТА АД, гр. Червен бряг

Вид на дейността или сферата на работа

Маркетинг и реклама

Трудов стаж

7 година

Дати

 октомври 2004 – до момента

Заемана длъжност или позиция

Договор за поддръжка

Основни дейности и отговорности

Поддръжка на наличната  компютърна техника, софтуер и сайт на фирмата

Име и адрес на работодателя

АНЕА АС ООД, София

Вид на дейността или сферата на работа

Поддръжка на наличната  компютърна техника, софтуер и сайт на фирмата

Трудов стаж

14 години

Дати

 септември 2003 – до момента

Заемана длъжност или позиция

Учител по Математика, Информатика и Информационни технологии

Основни дейности и отговорности

Обучение по Математика, Информатика и Информационни технологии

Име и адрес на работодателя

СОУ „Д-р Петър Берон”

Вид на дейността или сферата на работа

Обучение по Математика, Информатика и Информационни технологии

Трудов стаж

13 години

Дати

 септември 2004 – до момента

Заемана длъжност или позиция

Договор за поддръжка

Основни дейности и отговорности

Поддръжка на наличната  компютърна техника, софтуер и сайт на фирмата

Име и адрес на работодателя

Боряна АД, Червен бряг

Вид на дейността или сферата на работа

Поддръжка на наличната  компютърна техника, софтуер и сайт на фирмата

Трудов стаж

11 години

Дати

 октомври 2006 до момента

Заемана длъжност или позиция

Системен администратор

Основни дейности и отговорности

Поддръжка на наличната  компютърна техника, софтуер и сайт във болницата

Име и адрес на работодателя

МБАЛ Червен бряг, Червен бряг

Вид на дейността или сферата на работа

Поддръжка на наличната  компютърна техника, софтуер и сайт във болницата

Трудов стаж

10 години

Дати

 октомври 2007 до момента

Заемана длъжност или позиция

Администратор на сайт

Основни дейности и отговорности

Поддръжка на сайта, промяна на дизайна и всекидневно допълване с подходящи материали

Име и адрес на работодателя

Община Червен бряг

Вид на дейността или сферата на работа

Поддръжка на сайт

Образование и обучение

Дати

1994 – 1999г

Наименование на придобитата квалификация

Учител по Математика и Информатика

Основни предмети/застъпени професионални умения

Математика, Информатика и Информационни технологии

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ШУ „Еп. Константин Преславски”

Ниво по националната класификация

магистър

Лични умения и компетенции

Чужд (и) език (езици)

Английски език

Самооценяване

Разбиране

Разговор

Писане

Европейско ниво (*)

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

Език

B1

B1

B1

B1

B1

Организационни умения и компетенции

Управлявам успешно от 1999г ЕТ П и Д - Петьо Николов с основен предмет на дейност – компютърни услуги и обучение по Информационни технологии

Компютърни умения и компетенции

Имам знания и умения свързани със следният софтуер: MS Windows, OS Linux, SQL, MS Office, CorelDraw, Page Maker, PhotoSHOP, Toolbook instructor

Свидетелство за управление на МПС

Притежавам свидетелство за управление на МПС категория Б

Допълнителна информация

През периода 2005-2007 съм бил преподавател на граждански договор в 2 курса по текстообработка организирани от Училище „Европа” (със свидетелство за професионална квалификация” и 2 курса за обща компютърна грамотност, всичките са за безработни лица към бюрото по труда.

През 2008 участвах успешно като подизпълнител по
проект BG2004/ 016-711.01.02-3.2.68