Sjekkliste - noen viktige punkt

 

1.                 Er det svar på oppgaven?

2.                 Hvis du blir bedt om å lage overskrift, har du en overskrift som er fengende og relevant?

3.                 Kommer det tydelig fram i innledningen hva vedkommende vil med teksten? Får leseren en klar ide om hva artikkelen handler om, og om hva som er fokus?

4.                 Er det brukt troverdige  kilder? Er de oppgitt i den løpende teksten og ved hjelp av en kildeliste?

5.                 Er det korrekt nynorsk/bokmål?  Sjekk f.eks. og/å, da/når, komma, liten/stor bokstav, orddeling…

6. Er det passelig lange avsnitt som innledes med temasetninger?

7. Følges temasetningene opp av kommentarsetninger (med  begrunnelser, eksempler og forklaringer) ?

8. Hvordan avsluttes avsnittene?

9. Er det gode overganger mellom avsnittene?

10.             Har teksten  en tydelig avslutning der man oppsummerer og konkluderer?

11. Er det en overbevisende og engasjerende tekst?