Rinnane, Kodlhom og Flæet Hytteforening

Organisasjonsnr. 914408539

image003.jpg

Linkar

Stavtjørn Grunneigarlag

“Skispor Stavtjørn” på Facebook

Nytt

Innkalling til årsmøte 2018

Det innkalles herved til årsmøte for Rinnane, Kodlhom og Flæet Hytteforrening. Regnskap for 2017 er vedlagt innkallingen.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være Styret i hende innen 16/3-2018. Dagsorden med sakslist​​e, budsjett mm. vil bli sendt ut senest 1 uke før møtet. Merk at saker som ikke er meldt inn til Styret innen fristen vil ikke kunne behandles av årsmøtet. Saker som ønskes diskutert kan tas opp i medlemsmøtet som fortsetter etter at årsmøtet er formelt ferdig.

Sted: Fjellstova, Stavtjørn

Tid: Langfredag 30/3-2018 kl 17.00

Inviterte: Alle betalende hytteeiere og grunneier Nils Helland

Hjertelig velkommen

Hvis du mottar denne innkallingen, men ikke lenger er hytteeier på feltet, vennligst send en tilbakemelding med informasjon om hvem som er eier av hytten. Hvis du mottar denne innkallingen, og ikke har betalt kontingent for 2017, vennligst ta kontakt slik at vi kan få sendt faktura. I henhold til vedtektene §7 er det kun betalende medlemmer som har alle rettigheter, inkludert rettigheten til å delta og stemme på Årsmøtet.

Styret

Referat etter årsmøte 2017

Referat etter årsmøtet er nå distribuert til alle medlemmer i hytteforeningen, og kan leses her.

Årsmøtet ble avholdt langfredag 14. april kl. 17.00 på Stavtjørn Fjellstove. Det ble servert tørt og vått.

Styret 2017-2018

Jan Kjetil Gjerde - Leder

Ruth Anne Lunde - Kasserar

Tor Lekve - Styremedlem

Sigbjørn Karlsen - Styremedlem/Sekretær

Tor Ophus - Styremedlem

Trond Kommedal - Styremedlem

Valgkomite

Alf Erik Risa

Per Kenneth Hatlestad

Reviderte vedtekter etter årsmøte 2017

Revidering av vedtektene var en av hovedsakene i årsmøtet. Vedtektene er sendt ut, men kan også finnes her.

November 2016: Undersøking om skioppbevaring

Styret fekk i oppdrag frå årsmøtet å sjå på ei løysing for skioppbevaring ved parkeringsplassen. 19. November vart det sendt e-post til medlemmene for å lodda interessa. Dersom det er stor nok interesse vil ein setja i gang og etablera eit lite bygg med bur på 0.6x0,8m

Ta kontakt med styret på e-post rinnaneogkodlhomhytteforening@gmail.com om du er med i foreninga og ikkje har fått e-posten som loddar interesse for skioppbevaring.

Snølaster

Det viser seg at det er blitt feilinformert om snølaster på de siste hyttefeltet som vi har bygget ut, riktig snølaster som takene er dimensjonert ut fra på Stavtjørn er 400kg/m2.

 

Til illustrasjon oppgis følgende;

Hvor mye er 250 kg snø?

Snø varierer imidlertid i vekt. Tørr snø er lettere enn våt snø, gammel snø er tyngre enn nysnø. Basert på standarden NS-EN 1991-1-3 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 1-3: Allmenne laster – Snølaster kan man anslå at 250 kg/m2 tilsvarer cirka 80 centimeter gammel snø eller 60 centimeter våt snø.

Hvis taket skal tåle 350 kg/m2, tilsvarer det cirka 120 centimeter gammel snø eller 90 centimeter våt snø.

Dette til info.

 

Ønsker ellers en riktig fin vinter.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Bjerkreim Trelast AS

 

Rune Gåsland

 

tlf. 51 45 40 52 / 950 451 45

www.bjerkreim-trelast.no