Укр. літ. 6-А та 6-Б  

Усього – 70 год.

На тиждень – 2 год.

Література рідного краю – 4 год.

Позакласне читання – 4 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Виразне читання – 2 год.

Обов’язкова кількість видів контролю

Класи

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи

у формі:

 • контрольного    класного твору;

 • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

2

3

1

2

Уроки розвитку мовлення*

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

2

Уроки літератури рідного краю

2

2

Уроки виразного читання  

(І семестр-поезія)

(ІІ семестр-проза)

1

1

Перевірка зошитів

4

5

Загальна таблиця розподілу навчального  часу в 6-А та 6-Б класах з української літератури

семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

Дата проведення тематичних оцінювань

І

32

2

2

3

ІІ

38

2

3

3

Всього:

70

4

5

6

Програма, за якою складено календарно-тематичне планування з української літератури  за програмою «Українська література». 5-9 класи. 2012 р. Програму підготували: Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук,                          К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України; М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ);                            О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних наук (Ялта); Л. І. Кавун, доктор філологічних наук (Черкаси);                                О. І. Неживий, кандидат педагогічних наук (Луганськ); Н. В. Михайлова,                 учитель-методист (Київ).

Підручники за якими ведеться навчання у 2014-2015 н.р.

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

К-ть

го-

дин

Дата

6-А

Примітка

Дата

6-Б

І семестр

1.

Тема №1. Вступ. Книжка в житті людини. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

1

2.

Загадково прекрасна і славна давнина України

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

ТЛ: народна пісня.

1

3.

Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні); «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» (купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) – на вибір. 

Виразне читання і коментування змісту, вміння виокремлювати й пояснювати художні засоби. Формування прагнення відроджувати й вивчати оригінальну творчість народу.

1

Напам’ять 1 пісню

 (на вибір)

4.

Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала»,  «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка» (на вибір). Виразне читання і коментування змісту,  вміння виокремлювати й пояснювати художні засоби.

Виховання поваги до прадавніх вірувань і традицій наших предків.

1

Напам’ять

 1 щедрівку чи колядку (на вибір)

5.

Веснянки: «Ой весно, весна – днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір). Виразне читання і коментування змісту, вміння виокремлювати й пояснювати художні засоби.

Виховання поваги і гордості за свій український талановитий народ.

ТЛ: повтори (рефрен), анафора.

1

Напам’ять

1 веснянку (на вибір)

6.

Народні колискові пісні «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Виразне читання і коментування змісту, вміння виокремлювати й пояснювати художні засоби.

Провідні мотиви, лексичні особливості колискових. Виховання почуття любові до своїх рідних.

ТЛ: колискова.

1

Напам’ять 1 колискову (на вибір)

7.

Календарно-обрядові пісні рідного краю – Одещини.

1

8.

РМ №1. Конкурс на кращого читця календарно-обрядових пісень Одеської області.

1

РМ №1

9.

ПЧ №1. Е.Андієвська. Казки.

1

ПЧ №1

10.

Література рідного краю №1. Пісні рідного краю. Г.Могильницька «Українське сонцеколо».

1

ЛРК №1

 Див. посібник «Уроки літератури рідного краю», Одеса, 2008, с.56-62

11.

Контрольна робота №1 за темою «Загадково прекрасна і славна давнина України (календарно-обрядові пісні, народні колискові пісні)». Тестові завдання.

1

КР №1

(тестові завдання)

12.

Загадково прекрасна і славна давнина України (продовження)

Тема №2. Пісні літературного походження

Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного походження. Осмислення почуття патріотизму, віри в щасливе майбутнє свого народу.

«Ще не вмерла України…» П.Чубинського і М.Вербицького – національний гімн нашої держави. Значення національного гімну в житті українського народу.

ТЛ: гімн.

1

Напам’ять гімн

13.

О.Кониський, М.Лисенко. «Молитва» - духовний гімн України. Зв'язок народної легенди про дівчину – Україну з «Молитвою» О.Кониського. Виразне читання і коментування пісні.

1

Напам’ять пісню

14.

С.Чарнецький, Г.Труха. «Ой у лузі червона калина похилилася» - пісня, що стала народною.

Провідні мотиви, роль символів у пісні. Виразне читання і коментування пісні.

1

15.

Д.Луценко. «Як тебе не любити, Києве мій».

Популярна пісня про столицю України. Виразне читання і коментування пісні.

1

16.

Микола Вороний. «Євшан-зілля» (поема).

Коротко про письменника. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю.

ТЛ: ліро-епічний твір, поема.

1

17.

Образи юнака-половця, старого хана і гудця-акина. Актуальність поеми. Значення історичної пам’яті для кожної людини як усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

ТЛ: ліричний герой.

1

18.

Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море…») Роль художніх засобів у вірші.

ТЛ: ліричний твір, строфа.

1

Напам’ять вірш «Думка»

19.

Поема «Іван Підкова». Історична основа поеми. Духовний зв'язок з історичним минулим рідного народу. Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору.

1

20.

Поема «Іван Підкова». Риси й поведінка козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам.

1

21.

Володимир Рутківський. Про письменника Історичний роман «Джури козака Швайки». Відтворення у творі народних легенд про козаків-характерників та їх чудодійні якості, про вовкулаків.

Любов до вітчизни, до народу, до волі – як запорука цікавого, осмисленого, змістовного й корисного житті. Роль козацької педагогіки в перетворенні Дурної Сили в розумну.

1

22.

Образи роману. Санько й Гринько – юні правдолюбці, непримиренні до зла й облуди. Кмітливість, винахідливість хлопчиків, потяг до героїчного, незвичайного, вірність в дружбі, уміння переборювати власний страх.

Демко – Дурна Сила.

Діди Кудьма та Кібчак як втілення народної мудрості, відображеної в козацький традиціях.

1

23.

Виразне читання №1. 

Конкурс-читання віршів Тараса Шевченка напам’ять.

1

24.

Контрольна робота №2 за темою Загадково прекрасна і славна давнина України  (пісні літературного походження)» Розгорнуті відповіді на запитання.

1

КР №2

25.

Тема №3. Я і світ

Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. «Мрії», «Як дитиною бувало…». Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчини.

1

Напам’ять

«Як дитиною, бувало…»

26.

«Тиша морська». Життєрадісний погляд дівчини на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява.

1

27.

«Співець». Значення мистецтва в житті  людини. Роль митця в житті – служіння своїй країні, своєму народові. Художня своєрідність твору.

1

28.

Володимир Винниченко. Цікава історія з життя письменника. Оповідання «Федько-халамидник». Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька.

ТЛ: епічний твір.

1

29.

«Федько-халамидник». Життя і пригоди Федька, його стосунки з однолітками. Роль художніх засобів у творі. Робота з текстом.

1

30.

«Федько-халамидник». Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.

ТЛ: головний герой, другорядні герої.

1

31.

РМ №2. Складання плану характеристики персонажа.

1

РМ №2

32.

Контрольна робота №3 за темою «Я і світ».

Письмовий твір-роздум «Яка краса врятує світ? (про красу зовнішню і красу людської душі)».

1

ІІ семестр

33.

Тема №4. «Я і світ» (продовження)

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…».

Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.

1

34.

Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті».

Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

1

35.

Світ дитинства – вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій у поезіях І.Жиленко.

Виразне читання і коментування змісту, вміння виокремлювати й пояснювати художні засоби.

1

36.

Ігор Калинець.»Писанки», «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (Збірка «Дивосвіт»).

Про письменника. Своєрідність форми його поезій. Поезія «Писака». Реальне та уявне в ній. Образ матері як джерело генетичної духовності й краси українського народу.

1

37.

Поезії «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зі збірки «Дивосвіт» - на вибір).

1

Напам’ять

 1 поезію (на вибір)

38.

Позакласне читання №2. В.Винниченко. «Кумедія з Костем».

1

ПЧ №2

39.

Література рідного краю №2. Тема малої Батьківщини як складової частини України. Рід, родина, спадкоємність поколінь у творах письменників Одещини. «Стоїмо перед світом спадкоємцями дивних скарбів».

1

ЛРК №2 Див. посібник «Уроки літератури рідного краю», Одеса, 2008, с.63-79

40.

Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця і художниця, її казки-притчі.

Читання «Казки про яян». Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова.

1

41.

Прихований повчальний зміст казки-притчі «Казка про яян». «Я» і зовнішній світ, «Я» та інші люди.

1

42.

«Говорюща риба». Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити й розуміти красу і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

ТЛ: притча.

1

43.

Література рідного краю №3. Творчість письменників-земляків.

1

ЛРК №3

44.

РМ №3. Усний твір на морально-етичну тему (бачення й розуміння краси і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому) за вивченими творами Емми Андієвської.

1

РМ №3

45.

Контрольна робота №4 за темою «Я і світ».

Розгорнуті відповіді на запитання.

1

КР №4

46.

Тема №5. Пригоди і романтика

Всеволод Нестайко. Повість «Тореадори з Васюківки» (фрагменти) В.Нестайко – відомий у світі український дитячий письменник.

ТЛ: повість, пригодницький твір.

1

47-48.

Пригодницький захоплюючий сюжет твору, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне у творі «Тореадори з Васюківки». Зв'язок пригодницького і звичайного, комічного і нейтрального; прочитаного з власними життєвими спостереженнями. Робота над змістом.

2

49.

Аналіз поведінки героїв, їхніх учинків. Характеристика улюбленого героя, риси його вдачі.

Формування активної життєвої позиції, позитивних рис характеру на прикладі героїв повісті. Вміння толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію.

1

50.

Виразне читання №2. Читання (напам’ять) і коментування найцікавіших епізодів повісті «Тореадори з Васюківки».

1

ВЧ №2

51.

Ярослав Стельмах. Повість «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» (фрагменти). Таємничі, веселі й назвичайні події в повісті.

1

52.

Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків-головних героїв.

1

53.

Уява, фантазія, романтичність і життєлюбство у житті сучасної людини.

1

54.

РМ №4. Написання листа літературному героєві.

1

РМ №4

55.

Леся Воронина. Повість «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку №9».

Леся Воронина – сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. «Таємне Товариство боягузів…» - фантастична, романтична повість. Робота над змістом твору.

ТЛ: сюжет.

1

56.

Повість про виховання гідності та мужності. Стосунки між різними поколіннями в родині. (Дискусія).

1

57.

Образ головного героя Клима. Вміння знаходити в тексті портрет персонажа, інші художні засоби, які характеризують головного героя.

1

58.

Контрольна робота №5 за темою «Пригоди і романтика».

Письмовий твір «Безсмертя і добро, вічність і краса – основа життя людини на землі» (за вивченими творами).

1

КР №5

59.

Тема №6. Гумористичні твори

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.).

Велика роль гумору в житті українців.

1

60.

Леонід Глібов. Визначний український байкар, поет. Викривальна і навчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки. «Щука».

ТЛ: гумор, сатира байка, алегорія, мораль.

1

Напам’ять «Щука»

61.

«Муха і бджола», «Жаба і Віл».

Читання і коментування прихованого змісту байок Л.Глібова.

1

62-63.

Степан Руданський. Про письменника. Співомовки С.Руданського – унікальне явище у світовому письменстві.

«Добре торгувалось», «Гуменний», «Запорожці у короля», «Свиня свинею».

Висміювання моральних вад, негативних рис характеру. Авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.

ТЛ: гумореска, співомовка, інверсія.

2

64-65.

Павло Глазовий. Про письменника.

Гуморески «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала». Основні ідеї творів, художні особливості гуморесок. Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

2

Напам’ять 1 гумореску (на вибір)

66.

Література рідного краю №4. Гумористичні твори письменників-земляків.

1

ЛРК №4

67.

Позакласне читання №4.

Я.Стельмах. «Найкращий намет», «Вікентій Прерозумний».

1

ПЧ№4

68.

Контрольна робота №6 за темою «Гумористичні твори». Тестові завдання.

1

КР №6 (тестові завдання)

69.

Повторення. Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.

1

70.

Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання. 

1