- Dades bibliogràfiques: s’escriuen totes seguides (no una sota de l’altra) seguint la normativa internacional següent:

 • Autor COGNOM, nom (el cognom va en majúscules i després del nom s’escriuen dos punts).
 • Títol ratllat si s’escriu a mà i en cursiva si es treballa amb ordinador.
 • Subtítol si n’hi ha.
 • Títol original si l’original ha estat escrit en una altra llengua.
 • Traductor si l’original ha estat escrit en una llengua diferent.
 • Copyright © l’any en que es va publicar per primera vegada.
 • Editorial nom de l’editorial.
 • Lloc d’edició el nom de la ciutat.
 • Any de publicació. 
 • Edició si és la primera no s’anota; s’anota a partir de la segona.
 • Col·lecció si n’hi ha, i número de la col·lecció.