แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

1.จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.  

9.

10.

11.

12.

13.

14.  

15.

16.

17.