https://paever.wixsite.com/lmscy

---------------------------------

フォロ爆の値段

---------------------------------

| .数  | 値段     |      Twitter@zjhx_

| 1万 | 2000円 |.    

| 2万 | 3000円 |

| 3万 | 4000円 |

| 4万 | 5000円 |

| 5万 | 6000円

最大50万まで撃てます

--------------------------------------------------

支払い方法→コンビニ支払いかVプリカだと早いです

コンビニ支払い方→ https://nokopo.wixsite.com/zjhx

--------------------------------------------------

撃った後に凍結などしても撃ち直しません

フォロワー減ったとしても後からは増やしません

凍結などしても責任は取りません

自己責任でお願いします

頼む時は全て自己責任でお願いし

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

違う数も、撃てます

※アマギフ、iTunes、メルカリだと撃つのが遅いです※

https://paever.wixsite.com/lmscy

---------------------------------------

RT爆&ファボ爆の値段

---------------------------------------

| 数     | 値段      |

| 400   | 500円.  |

| 1000 | 1000円 |

| 1800 | 2000円 |

| 3200 | 3000円 |

--------------------------------------------------

支払い方法→Vプリカだと早いです

コンビニ支払い方→ https://nokopo.wixsite.com/zjhx

https://paever.wixsite.com/lmscy

--------------------------------------------------

違う数も、撃てます

※アマギフ、iTunes、メルカリ、などになると撃つのが遅いです※

--------------------------------------------------

Twitterアカウント販売今のところないです

--------------------------------------------------

 https://paever.wixsite.com/lmscy

-------------------------------------------------

Twitter4文字ID値段今のところないです

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

YouTube 低評価、高評価 増加(セットではないです)

-------------------------------------------------

| 数     | 値段      |

| 100   | 500円.  |

| 500   | 600円   |

| 1200 | 1000円 |

| 2500 | 2000円 |