iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1958 / február / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1958. február

Összeállította: Gergály Nikolett (2016)

1958 februárjában több jelentős politikai esemény is történt. Elsején Egyiptom és Szíria politikai uniójaként kikiáltják az Egyesült Arab Köztársaságot. Ennek államfője Gamal Abden-Nasszer lett. Az unió egészen 1961-ig állt fenn, amikor is Szíria egy katonai puccsot követően függetlennek nyilvánította magát Egyiptomtól. Február tizennegyedik napján Irak és Jordánia egyesülnek Arab Föderáció néven, II. Feiszál iraki király vezetésével. Ugyanezen a napon Magyarországon megalakul a Szovjet-Magyar Barátság Társasága Budapesten.

Ebben a hónapban történtek nagy balesetek is. Hatodikán 12 ember mellett 7 Manchester United játékos szenved repülőbalesetet Nyugat-Németországban. Huszadikán felrobban egy tesztrakéta a Cape Canaveral bázison. A hónap végen bekövetkezik az egyik legsúlyosabb iskolabusz baleset Amerika történetében, Kentucky államban, 27 halálos áldozattal.

E hónap legsikeresebb dala At The Hop volt Danny & the Juniors előadásában a Top 100 toplista szerint. Ebben a hónapban debütált a The Unchained Goddess című animációs film, emellett tizenhatodikán jelent meg az In The Money című film amely a The Bowery Boys sorozat befejező része volt.

A televízió eltejedése miatt február tizenhetedikén XII. Piusz pápa ennek védőszentjévé nyílvánította Assisi Szent Klárát.

A hónap vége felé Gerald Holtom megtervezte és megalkotta a béke szimbólumát, a Campaign for Nuclear Disarmament szervezet számára, amelyet az Atomic Weapons Establishment elleni tüntetésnél használtak, és azután világszerte elterjedt.

Ebben a hónapban indult meg a magyar televízió rendszeres adása is.

Havilapszemle

Kortárs (II. évf. 2. szám 1958. február)

TARTALOM

Diószegi András: Gábor Andor

Méliusz József: Elégikus vers a hazatérésről

Rákos Sándor: Két vers

Hernádi Gyula: Deszkakolostor (elbeszélés)

Simor András: Levél Majakovszkijnak (vers)

Nádass József: Két vers

Demény Ottó: Napiparancs vasárnapra (vers)

Csuka Zoltán: Szegedy Róza tornácáról (vers)

Hidas Antal: A zeneszerző (regényrészlet)

Weöres Sándor: Színes rajzok (vers)

Simon Lajos: Óh, lelkiismeret (vers)

Bárdosi Németh János: Varázslat (vers)

Karinthy Ferenc: Víz fölött, víz alatt (elbeszélés)

Csepeli Szabó Béla: Kiáltó tölgyfamoló (vers)

Vészi Endre: Akácfa, akácfa (vers)

Waldapfel József: Gorkij és Madách (tanulmány)

Szécsi Margit: Hármat harangoznak (vers)

Sipos Gyula: Két vers

Fodor András: Két vers

Németh László: Sámson (dráma - II. felvonás)

Hegyi Endre: Fantázia (vers)

Féja Géza: Juhász Gyula rejtélye

Erdélyi József: Én (vers)

Fekete Lajos: Új bor (vers)

Köpeczi Béla: Petru Groza

FÓRUM

Köllő Miklós: A prágai filmkonferencia

Bessenyei György: Szabó Dezsőről

Szabolcsi Miklós: Egy nemzedék arca?

Vámos Ferenc: A Vigadó vitájához

MAGYAR VALÓSÁG

Horváth Dénes: A falusi könyvterjesztésről

JEGYZETEK

Abody Béla: Saganról, búbánattal

Újházy György: Pontatlan pontok

SZEMLE

Koczogh Ákos: Asztalos István

Pándi Pál: Táncsics Mihály válogatott versei

Mesterházi Lajos: Földeák János novellás kötetének olvasásakor

Kelemen János: Krúdy Gyula: Szindbád

Gyurkó László: Kolozsvári Grandpierre Emil: A tisztesség keresztje

József Farkas: Nagy Piroska: Katalinka, szállj el

Balogh László: Remenyik Zsigmond: Könnyű múzsa

Görgey Gábor: Takáts Gyula: Színház az “Ezüst kancsó”-ban

Nyarádi Gábor: Oravecz Paula: Idegen föld

SZÍNHÁZ

Demeter Imre: Az évad új bemutatói

KÉPZŐMŰVÉSZET

Székely Zoltán: Barcsay Jenő kiállítása

Vayer Lajos: Két művész emlékezéseiről

Bernáth Aurél rajza

Domanovszky Endre rajzai

Perhács László rajzai

Szántó Piroska rajzai

Zándor István rajzai

Napi események

február 1. - A Népszabadság évfolyamainak számát 1956. október helyett a Szabad Nép megjelenésétől számítják, így a III. évfolyam 26. szám után a XVI. évfolyam 27. szám következik. A szakszervezet napilapja Népakarat helyett ismét Népszavanéven jelenik meg. 

február 2. - A Zsinati Szent Kongregáció, a Szentszék 1957. júliusi dekrétuma előírása szerint, kiközösíti Beresztóczy Miklós, Horváth Richárd és Máté János katolikus papokat, mindhárman ogy-i képviselőket. (Máté később visszalép a képviselőségtől.)

február 3. - Jogerősen 18 évi börtönbüntetésre ítélik Erdélyi Tibor építészhallgatót, a forradalom idején a budai nemzetőrség zászlóaljparancsnokát, a november 4-e utáni szellemi ellenállás résztvevőjét. (Erdélyit 1957. október 31-én életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.)

február 5-6. - A Nagy Imre és társai elleni titkos per kezdete a Fő utcai börtön és bíróság elkülönített részében. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Külön-tanácsának elnöke Radó Zoltán. A vádlottak kihallgatása után a tárgyalást felfüggesztik, és bizonytalan időre elnapolják. Radót visszahívják tisztéből.

február 9. - Brüsszelben megkezdődik az EGK Bizottsága, a Montánunió Főhatósága és az EURATOM Bizottsága első együttes ülése.

február 10. - Aczél Györgyöt a művelődésügyi miniszter első helyettesévé nevezik ki.

február 14. - Az MSZMP KB jóváhagyja az előző héten érkezett szovjet kérelmet, hogy a nyugati hatalmakkal kezdeményezett csúcstalálkozó miatt halasszák el a Nagy Imre-pert. Budapesten megalakul a Szovjet–Magyar Barátság Társasága.

február 15. - Az ET Sík Endrét nevezi ki külügyminiszterré. Megjelenik a Filmvilág c. folyóirat első száma.

február 18. - Az Elnöki Tanács rendelete – amely újra engedélyezi a kisipari tevékenységet – szerint a kisiparos legfeljebb három alkalmazottat foglalkoztathat, és iparát csak saját személyében gyakorolhatja.

február 20. - Kivégzik Franyó Ferencet. Az LB Elnökségi Tanácsának Népbírósági Törvényszéke Lee Tibor elnökletével halálra ítéli Nagy Józsefet és Farkas Imrét; a vád szerint 1956. október 26-án Csepelen Nagy lőtte le Bordás András Kossuth-díjas esztergályost, s az esetnél Farkas is jelen volt.

február 23. - Közzéteszik az ET 1-6/1958. sz. határozatát a kitüntetéses doktorrá avatásról. „Kitüntetéses doktorrá avatásban részesíthetők …, akik középiskolai és egyetemi tanulmányaik folyamán mindvégig kiváló eredményt értek el, doktori szigorlatukat summa cum laude tették le, és példamutató magatartást tanúsítottak.”

február 25. - A Romániában tartózkodó magyar delegáció Marosvásárhelyre érkezik.

február 28. - Kivégzik Nagy Józsefet és Farkas Imrét. A Romániából hazafelé tartó magyar állami és pártküldöttség megáll Kolozsvárott, ahol az állomás előtti téren rövid gyűlést tartanak a vendégek tiszteletére. Kádár János kijelenti: „Mi természetesen elsősorban forradalmárok vagyunk. A határok problémája [számunkra] csak alárendelt kérdés…”


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére


19 |vissza a lap tetejére

szerda

Kronológia

Dwight David Eisenhower volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke

A Richard Brooks rendezte A Karamazov testvérek a legnézettebb film

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszava)

Belföld

Pál Lénárd, a Központi Fizikai Kutató Intézet igazgatóhelyettese bejelentette, hogy a magyar kísérleti atomreaktor ősszel kezdi meg működését. Ipari szempontból igen jelentős lesz a neutronok segítségével szilárd testekben létrehozott változások tanulmányozása.

Átadták a Szakszervezetek Országos Tanácsa 1957. évi irodalmi díját. A Szaktanács Titkársága az 1957. évi irodalmi díj elbírálásánál úgy döntött, hogy az első díjat nem adja ki, azonban Szentiványi Kálmán A völgy emberei című regényét és Lengyel József Visegrádi utca című riportregényét egyaránt a második díjjal - megosztva - tüntette ki.

Ülést tartott az Országos Béketanács. Az elnöki megnyitó után Hantos János, az Országos Béketanács titkára tartott beszámolót.

Világviszonylatban is kiemelkedő konstrukciójú vasútbiztosító berendezések gyártását kezdték meg a Telefongyárban. Világszerte érdeklődnek az új berendezés iránt.

Új rendelet a munka- és védőruha elosztásáról. Ha az üzemi szervek a dolgozók bevonásával, megfontoltan dolgoznak, javul a munkaellátás és a dolgozók igényeit az eddiginél jobban ki tudják elégíteni.

Külföld

Eddig 100 összeesküvőt tartóztattak le Szíriában. A nyomozás megállapította, hogy február 21-én a szíriai és egyiptomi népszavazás napján az összeesküvők fegyveres felkelést akartak kirobbantani és meg akartak gyilkolni több tekintélyes szíriai politikust, valamint katonai személyiségeket.

Miroszlav Krlezsa és Ivo Andrics a Nobel-díj jugoszláv jelöltjei. A Politika a Jugopress értesülései alapján közli, hogy a Jugoszláv Írók Szövetsége az idei irodalmi Nobel-díjra saját jelöltjeiként Miroszlav Krlezsa és Ivo Andrics neves jugoszláv írókat javasolta a Svéd Tudományos Akadémiának.

Tunisz a francia csapatok kivonulását kivonulását követeli. A tuniszi beadvány szerint e terület békéje megkívánja, hogy a tanács megvitassa az algériai kérdést.

Kultúra

Fővárosi Operettszínház: Duna Művészegyüttes első előadása

Magyar Néphadsereg Színház: Hotel Astoria (Alekszandr Stejn darabja)

Operaház: Peter Grimes

Erkel Színház: János vitéz

Nemzeti Színház: A tojás

Katona József Színház: Szellemidézés

Madách Színház: Királyasszony lovagja

Petőfi Színház: Svejk

Jókai Színház:Szegény jó Márton

József Attila Színház: Váljunk el

Zeneakadémia: Beethoven zongoraművei

Jégszínház: Jégcoctail

Sport

A Lengyel Labdarúgó Szövetség közgyűlésén elfogadták azt a javaslatot, hogy Lengyelországban egyévi próbaidőre bevezetik a profi futballt.

Az ausztrál úszóbajnokságon egymás után születnek az új világrekordok.

Időjárás

A meleg és hideg harca Magyarországon vasárnap kezdődött és a sokkal nagyobb erejű és tömegű hideg áramlat hétfőről keddre virradó éjszaka győzedelmeskedett a meleg fölött. Országszerte havazik és az éjszakai lehűlések miatt a hó megmarad.

(86. évfolyam, 43. szám 1958. február 20. csütörtök):

A szerda délutánig beérkezett jelentések szerint Misinatetőn és Siklóson 25, Pécsen 17, Mohácson és Baján 19, Lentiben 15 centiméter vastag a hótakaró. Az ország déli részén egyfolytában havazik.


20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források