แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานสุขาภิบาลคณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบฟอร์มฉบับนี้ใช้ประเมินสถานที่ปฏิบัติงานละ 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 ส่วนการประเมินดังนี้
1. การประเมินการปฏิบัติงานสุขาภิบาลห้องเรียน/ห้องพันอาจารย์
2. การประเมินการปฏิบัติงานสุขาภิบาลห้องน้ำ
3. การประเมินการปฏิบัติงานห้องโถง ทางเดิน
4. การประเมินการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม


1 การประเมินการปฏิบัติงานสุขาภิบาลห้องเรียน/ห้องพักอาจารย์
1.1 สถานที่ชั้น (ตัวอย่าง 604 = 6)
1.2 ห้องเรียน (อาคาร 23)
1.3 ห้องพักอาจารย์
1.4 การปฏิบัติงานสุขาภิบาลห้องเรียน/ห้องพักอาจารย์
สะอาด
ไม่สะอาด
พื้น
ผนัง
กระดานดำ
โต๊ะอาจารย์
เก้าอี้อาจารย์
โต๊ะนักศึกษา
ไมค์
โปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง
เครื่องฉาย 3 มิติ
เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Clear selection
1.5 คำแนะนำของผู้ตรวจหรือผู้ประมิน (ห้องเรียน/ห้องพักอาจารย์)
2 การประเมินการปฏิบัติงานสุขาภิบาลห้องน้ำ
2.1 สถานที่ปฏิบัติงานชั้น
2.2 ห้องน้ำ
ข้อที่ 2.3 การประเมินการปฏิบัติงานสุขาภิบาลห้องน้ำ
สะอาด/มี
ไม่สะอาด/ไม่มี
พื้น
ผนัง
ชักโครก
โถปัสสาวะ
ถังขยะ
ก๊อกน้ำ
กระจก
เพดาน
เจลล้างมือ
กระดาษชำระ
ประตู
Clear selection
ข้อที่ 2.4 คำแนะนำของผู้ตรวจหรือผู้ประมิน (ห้องน้ำ)
3 การประเมินการปฏิบัติงานห้องโถง ทางเดิน
3.1 สถานที่ปฏิบัติงานชั้น
3.2 ประเภท
ข้อที่ 3.3 การประเมินการปฏิบัติงานห้องโถง ทางเดิน
สะอาด
ไม่สะอาด
พื้น
ผนัง
ราวบันได
บันได
เพดาน
กระจก
หน้าต่าง
ต้นไม้
ป้ายห้องต่าง ๆ
ประตูลิฟท์
ภายในลิฟท์
Clear selection
3.4 คำแนะนำของผู้ตรวจหรือผู้ประเมิน (ห้องโถง ทางเดิน)
4 การประเมินการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม
4.1 สถานที่ปฏิบัติงานชั้น
4.2 ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม
ข้อที่ 4.3 การประเมินการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม
สะอาด
ไม่สะอาด
พื้น
ผนัง
กระดานดำ
โต๊ะอาจารย์
โต๊ะนักศึกษา
ไมค์
โปรเจกเตอร์
เครื่องเสียง
เครื่องฉาย 3 มิติ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องคอมพิวเตอร์
Clear selection
4.3 การประเมินการปฏิบัติงาน (ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม)
ผู้ตรวจและได้รับมอบหมาย *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse