แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
สถานภาพ *
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx
ด้านที่ 1 ด้านระบบการเรียนภาษาอังกฤษ *
1
2
3
4
5
รูปแบบการใช้งานระบบ มีความง่ายต่อการใช้งาน
กระบวนการทำงานของระบบ มีความรวดเร็วในการเรียกใช้งานระบบ
การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
การจัดแบ่งหมวดหมู่ของเมนูครบถ้วน สมบูรณ์
ความยาวของเนื้อหาในแต่ละบท มีความเหมาะสม
การออกเสียงใช้งานระบบ มีความเหมาะสม
การนำระบบไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ
ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการของผู้ดูแลระบบและสถานที่ *
1
2
3
4
5
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและตอบปัญหา
ความชัดเจนในการอธิบายและให้คำแนะนำ
เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความเป็นกันเอง
ความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์
ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, หูฟัง, ไมค์, เครื่องเสียง, จอภาพ)
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการโปรแกรม Speexx ของศภอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เบอร์โทรศัพท์ 073 - 299620
Facebook Page: https://goo.gl/MOXQsj
Email: clas@yru.ac.th
Website: clas.yru.ac.th
YouTube: https://goo.gl/eFTSX3
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse