แบบขอรับบริการสำหรับนักศึกษา
ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์(ภายใน) 23200 , 23203
------------------------------------
*
MM
/
DD
/
YYYY
1. ข้อมูลผู้รับบริการ
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ไทย) *
นามสกุล (ไทย) *
รหัสนักศึกษา *
สังกัดคณะ *
สาขาวิชา /หลักสูตร *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
e-Mail (เมลมหาวิทยาลัย) *
2. ประเด็นที่ขอรับบริการ *
Required
ประเด็นข้อที่ 2.3 กรุณาระบุวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse