แบบฟอร์มแนะนำ/เสนอซื้อหนังสือ
ขั้นตอนการแนะนำ/เสนอซื้อหนังสือเพื่อนำมาไว้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://opac.yru.ac.th/ ว่ามีรายการหนังสือดังกล่าวอยู่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือไม่
2. กรอกรายละเอียดของหนังสือและรายละเอียดของผู้แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ ในแบบฟอร์ม
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและ/หรือรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล ผู้แนะนำหนังสือ
(โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ)
Your answer
สถานะผู้แนะนำหนังสือ
หลักสูตร/สาขาวิชา
Your answer
คณะ
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
Your answer
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
รายการหนังสือที่ต้องการแนะนำ
โปรดระบุเลขประจำหนังสือ ISBN/เลขประจำวารสาร ISSN
(หากไม่ระบุเจ้าหน้าที่จะพิจารณาการจัดซื้อตามความเหมาะสม)
Your answer
ประเภทหนังสือ
สามารถเลือกมากกว่า 1 ข้อ
Required
รายวิชาที่มีในแผนการสอน
Your answer
ชื่อหนังสือ
Your answer
ผู้แต่ง
Your answer
ปีที่พิมพ์
Your answer
ราคาต่อเล่ม
Your answer
จำนวนที่ต้องการ
Your answer
สำนักพิมพ์
Your answer
หนังสือหรือตำรา
Required
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเหตุ
- การจัดซื้อหนังสือภาษาไทย 1 ชื่อเรื่อง/ 3 เล่ม
- การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ 1 ชื่อเรื่อง/ 1 เล่ม
- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และตอบกลับทาง email : katkaew.p@yru.ac.th
- สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ tel. 23400 นางสาวเกดแก้ว ผลผลา หรือชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Line :ID 0862921672 / Line : ID ห้องสมุด มรย
- เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และแจ้งกลับไปทางอีเมล์ yru.ac.th ของผู้เสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms