Апликација за Волонтер во Младински Совет Прилеп

Волонтерскиот сектор ќе биде насочен кон поддршка и реализација на активности во Пулс Радио (www.pulseradio.mk)

  Captionless Image

  Младински Совет Прилеп

  Младински Совет Прилеп е младинска организација формирана во 1999 година која ги поддржува младите во учеството во демократските процеси и ги поттикнува да станат активни граѓани во опшеството. Во состав на МСП од 15 Септември започнува да функционира Волонтерскиот сектор, кој има за цел да им даде шанса на младите да го изразат своето мислење и независно да креираат активности според потребите на младите во општина Прилеп.Волонтерскиот сектор се состои од идни лидери и млади интелектуалци кои според своите карактеристики и желби ќе бидат селектирани во 5 програми и тоа: Едукација, Култура, Спорт, Екологија, Новинарство. Доколку имаме потреба ќе формираме нови програми според потребите на секторот. Дополнително во состав на МСП функционира и младинското радио Pulse кое ќе биде на располагање на Волонтерскиот сектор.Бројот на волонтери е ограничен и членството се регулира со симболична членарина. Состаноците ќе се одржуваат еднаш неделно во просториите на Младински Совет Прилеп, а времето на состаноци дополнително ќе се одредува. Волонтерскиот Сектор ќе биде координиран од страна на персоналот на Младински Совет Прилеп, кој ќе ја обезбеди целосната поддршка за неговото функционирање. Оваа година, Волонтерскиот сектор ќе биде насочен кон поддршка и реализација на активности во Пулс Радио на Младински Совет Прилеп.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question