Bản Thăm Dò Kế Hoạch Ngân Quỹ Địa Phương LCAP 2015-16
Cách Thức Ngân Quỹ Được Kiểm Soát Tại Địa Phương California (LCFF) cung cấp quỹ tài trợ cho học khu. Học khu phải có LCAP mới được nhận tài trợ. Ý kiến của quý vị rất quan trọng trong việc trợ giúp chúng tôi khai triển kế hoạch LCAP 2015-16 của học khu.
1. Cho chúng tôi biết về quý vị.
Vai trò của quý vị đối với học khu.
Your answer
2. Xin cho biết mối liên quan của quý vị đối với trường học hoặc học khu. *
Quý vị có thể được chọn nhiều hơn một.
Chuẩn Bị Vào Đại Học và Cho Nghề Nghiệp
Xin chọn một trong những đánh giá (số) dưới đây theo kinh nghiệm của quý vị.
3. WSD chuẩn bị cho tất cả các học sinh vào đại học và sẵn sàng cho các cơ hội về nghề nghiệp. *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Học sinh đang xây dựng các kỹ năng về giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, suy nghĩ cẩn thận và đạo đức bằng cách sử dụng các dự án/bài làm “thực tế/real-life” để áp dụng trong lớp học.
Tiếp tục hỗ trợ Chương Trình Hội Nhập Song Ngữ để chuẩn bị cho học sinh ganh đua trong nền kinh tế toàn cầu.
Học sinh cần có được Ngôn Ngữ Của Thế Giới/World Languages tại các trường trung cấp để chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.
Gia tăng hỗ trợ cho học sinh qua việc hợp tác chuyên nghiệp của giáo viên, sử dụng cộng đồng học hỏi chuyên nghiệp (PLC)
Cung cấp nhiều cơ hội chuẩn bị cho học sinh vào trung học và đại học như AVID, các lớp giỏi và tự chọn.
Những Kỹ Năng của Thế Kỷ Thứ 21
4. Tất cả các học sinh phải có nhiều kinh nghiệm tại trường học để xây dựng Những Kỹ Năng Của Thế Kỷ Thứ 21. *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Nhân viên cần trau giồi phát triển kỹ thuật chuyên nghiệp để hỗ trợ cho việc học của học sinh trong thế kỷ thứ 21
Mở rộng và cập nhật ban kỹ thuật để đáp ứng các nhu cầu gia tăng: hạ tầng cơ sở; nhu liệu/software đổi mới; nhân viên; phương tiện cho học sinh, nhân viên và gia đình
Gia tăng giảng dạy STEM/STEAM (Khoa Học, Kỹ Thuật, Ngành Kỹ Sư, Nghệ Thuật, và Toán và sử dụng Các Tiêu Chuẩn Khoa Học Của Thế Hệ Kế Tiếp trong tất cả các trường học.
Tiếp tục chương trình nghệ thuật hình ảnh và trình diễn (Nhạc, Thể Dục) tại các trường tiểu học để hỗ trợ óc sáng tạo và thể chất khỏe mạnh cho học sinh.
Tiếp tục chương trình Nghệ Thuật Cao của học khu và cung cấp việc trau giồi nghề nghiệp cho giáo viên.
Hỗ Trợ Học Sinh
5. WSD giúp tất cả các học sinh thành công về học vấn: *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Trường học của con tôi có các chương trình và phương pháp trợ giúp cho tất cả học sinh (học kém, chưa thông thạo Anh Ngữ EL, có Tài Năng và Thiên Phú, và học sinh có Khuyết Tật Đặc Biệt) được thành công.
Học sinh có các cơ hội học hỏi trước và sau giờ học (học kèm tại trường, giữ trẻ sau giờ học và PRIDE)
Tiếp tục cung cấp các dịch vụ và chương trình hỗ trợ những nhu cầu về cảm xúc giao tế của học sinh.
Tiếp tục cung cấp các phương pháp giảng dạy dựa trên nghiên cứu khác nhau để hỗ trợ việc học như sử dụng Thinking Maps, Phát Triển Hướng Dẫn Học Ngôn Ngữ (GLAD) và Tiến Trình Thực Hiện Giảng Dạy Có Sắp Xếp (SIOP) trong lớp học.
Học Sinh Tham Gia và Gắn Bó Với Trường Học
6. Các trường học của WSD cung cấp một môi trường học hỏi an toàn và lành mạnh. *
1. Rất Đồng Ý
2. Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4. Không Đồng Ý
5. Rất Không Đồng Ý
Trường của con tôi có hệ thống hỗ trợ phát huy các hành vi tích cực (PBIS).
Ban giáo viên, nhân viên tin là con tôi có khả năng học và thành công.
Trường học của con tôi hỗ trợ việc đi học đều đặn
Trường học của con tôi được giữ gìn cẩn thận và an toàn
Tiếp tục hỗ trợ việc đi học đều đặn trong toàn học khu qua Lớp Học Ngày Thứ Bảy và hội đồng xét duyệt điểm danh (SARB).
Tiếp tục gia tăng mức dự trữ của học khu để bảo vệ học khu khi gặp khó khăn về kinh tế
Việc Tham Gia Của Phụ Huynh/Gia Đình
7. WSD quý trọng và phát huy việc phụ huynh tham gia công việc nhà trường. *
1.  Rất Đồng Ý
2.  Đồng Ý
3. Không Đủ Kinh Nghiệm/ Kiến Thức Bản Thân
4.  Không Đồng Ý
5.  Rất Không Đồng Ý
Trường của con tôi cho các gia đình tham gia trong những quyết định của trường học (Hội Đồng Trường, Hội Phụ Huynh Giáo Viên PTA, Hội Đồng Cố Vấn Học Sinh Học Anh Ngữ ELAC)
Trường của con tôi có nhiều cơ hội để làm thiện nguyện (trong lớp học, gây quỹ, các sự kiện đặc biệt)
Trường của con tôi thường xuyên liên lạc với phụ huynh qua các bản tin, nhắn trong điện thoại, giấy thông báo ngắn/flyers, các buổi họp
Trường của con tôi có các lớp hoặc sinh hoạt hướng dẫn phụ huynh hoặc các sinh hoạt như lớp Hợp Tác Dạy Con, Dạy Đọc và Viết cho các gia đình Latino và các buổi Gia Đình Đọc Sách/Học Khoa Học/Toán.
8. Nếu quý vị có ý kiến mới giúp phát huy kinh nghiệm học hỏi của học sinh, xin cho biết dưới đây.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Westminster School District. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms