Er du klar til HF mat B?

Denne screeningstest skal afdække dine kompetencer i HF matematik. Du skal være opmærksom på, at testen kun er vejledende. Du må bruge, den tid du har behov for. Du løser opgaven ved at markere ud for det rigtige svar. En markering for hvert spørgsmål. God fornøjelse!

  Captionless Image
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. En eksponentiel sammenhæng har regneforskriften y = 6 ∙ 0,78ˣ

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. Nogle af sidelængderne fremgår af figuren herunder. Med hvilken formel kan man beregne siden c?

  Captionless Image
  This is a required question

  8. Nogle af trekantens sidelængder og vinkler fremgår af figuren. Hvilken af de nævnte formler skal man starte med at benytte hvis man vil udregne de restende sider og vinkler?

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  11. Nedenfor ses grafen for en eksponentiel sammenhæng

  Captionless Image
  This is a required question

  12. Aflæs nedre kvartil og øvre kvartil i dette boksplot:

  Captionless Image
  This is a required question

  13. Et kvadrat har sidelængden x. Et andet kvadrat har en sidelængde, der er dobbelt så stor

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image