ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ διετίας 2017-2018

  Δηλώσεις συμμετοχής βασικών και αναπληρωτών βουλευτών

  Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: μέχρι 12 Μαίου 2017

  Captionless Image

  Συμπληρώστε τα στοιχεία των προτεινόμενων βουλευτών σας, βάσει του αριθμού βουλευτών που αναφέρει η επιστολή που σας έχει σταλεί.

  Χρήσιμες οδηγίες: Η πιο κάτω ηλεκτρονική φόρμα αποτελείται από διάφορες σελίδες. Για να προχωρείτε στην επόμενη, πρέπει να επιλέγετε το 'continue'. Όταν φτάσετε στο τέλος της φόρμας επιλέξτε 'submit'/'υποβολή'
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Στοιχεία ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ