ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό

<ENGLISH VERSION> goo.gl/3zv2vs

Nέα Ανακοίνωση: Ο διαγωνισμός έχει παραταθεί και λήγει στις 18 Αυγούστου 2017.


Προκήρυξη Διαγωνισμού:
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) για αύξηση της εμπλοκής των εταιρειών στον εθελοντισμό με σκοπό την έμπρακτη ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και προώθηση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού, το ΠΣΣΕ προκηρύσσει 3ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού.

Σημαντική Πληροφορία:
Παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής επειδή έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τους προηγούμενους διαγωνισμούς. Η κυριότερη αλλαγή είναι ότι από φέτος το έντυπο συμμετοχής συμπληρώνουν οι εταιρείες και όχι οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες που δεν έχουν διακριθεί τα προηγούμενα 2 έτη στον ίδιο διαγωνισμό (δηλαδή το 2015 και το 2016).

Δικαίωμα συμμετοχής:
Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε εταιρεία/επιχείρηση:

• έχει βοηθήσει/υποστηρίξει (βοήθεια σε είδος, παροχή υπηρεσίας, χρηματική ή άλλη βοήθεια, εθελοντική εργασία
υπαλλήλων εταιρείας, κ.ά.) οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ

• δεν έχει διακριθεί τα προηγούμενα 2 έτη στον ίδιο διαγωνισμό (δηλαδή το 2015 και το 2016)

• είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών

  Captionless Image

  ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ Συμμετοχής Διαγωνισμού

  Πατήστε τον σύνδεσμο (link) πιο κάτω για να δείτε τους όρους συμμετοχής του φετινού διαγωνισμού: https://goo.gl/ajoe3R Σημείωση: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση 2 εντύπων: - ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (το πιο κάτω ηλεκτρονικό έντυπο) - ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Για να βρείτε το έντυπο πατήστε τον σύνδεσμο (link): https://goo.gl/ajoe3R

  Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου συμμετοχής διαγωνισμού

  - Το ηλεκτρονικό έντυπο συμπληρώνεται από ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (και όχι από τις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ όπως γινόταν στους προηγούμενους διαγωνισμούς). -Στο έντυπο υπάρχουν υποχρεωτικές ερωτήσεις (σημειώνονται με ένα κόκκινο αστερίσκο) και μη υποχρεωτικές ερωτήσεις. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε υποχρεωτική ερώτηση, δεν θα σας επιτραπεί να προχωρήσετε και θα σας υποδειχθούν τα υποχρεωτικά πεδία που δεν συμπληρώσατε σε κόκκινα πλαίσια. -Εάν θα υποβάλετε πέραν της μίας δράσης (βοήθειας) θα πρέπει να επιλέγετε το continue/συνέχεια για να προχωρείτε στις επόμενες σελίδες. - Όταν δεν έχετε άλλες δράσεις να υποβάλετε και ολοκληρώσετε την συμπλήρωση του εντύπου θα πρέπει να επιλέξετε το 'sumbit'/'υποβολή'. Ακολούθως θα εμφανιστεί μήνυμα ότι έχει υποβληθεί με επιτυχία η συμμετοχή σας.

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Έχετε υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο λέξεων
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Δράση/δράσεις εταιρείας (εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού) κατά το 2016

  This is a required question
  Έχετε υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο λέξεων
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question