Dotazník zpětné vazby od rodičů dětí a žáků na Podbořansku
Vážení rodiče,
na Podbořansku právě probíhá projekt, který posiluje mj. spolupráci mezi ZŠ a MŠ na Podbořansku a pomáhá dále zkvalitńovat vzdělávání Vašich dětí těmito institucemi.

Potřebujeme také Váš názor a pohled, jaké je podle Vás školství na Podbořansku. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. Velmi Vám za to děkujeme! :-)

V případě problémů s vyplněním či dotazů nás neváhejte kontaktovat na david.sebesta@vladar.cz nebo tel. 775 972 932

Projekt MAP ORP Podbořany reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405

Jaký způsob hodnocení dítěte/ žáka považujete za optimální?
Je podle Vás dostatek finančních prostředků nejvýznamnějším faktorem na cestě zvýšení kvality vzdělání?
Považujete ve svém okolí technický stav budov MŠ, ZŠ a jejich vybavení za vyhovující?
Myslíte, že je potřeba Vaši školu dovybavit? Pokud ano, do jakých oblastní byste investovali nejdříve?
Jaké dopady očekáváte s inkluzí?
Měli by mezi obcemi fungovat dohody o spolupráci škol?
Jste spokojeni s výukovými metodami, které používají učitelé ve Vaší škole?
Máte zájem, aby se ve škole používaly nové metody a způsoby výuky?
Za důležité považujete: (můžete zaškrtnout více odpovědí)
Zaškrtněte známku od 1 do 5 jako ve škole:
1
2
3
4
5
Jak hodnotíte úroveň výuky ve „Vaší“ škole?
Dále odpovězte na otázky: "Jak hodnotíte úroveň "Vaší školy" v dané tématické oblasti:
...zprostředkování znalostí?
...rozvoj individuálních schopností dítěte?
...odpora motivace dítěte učit se, chuť do učení?
...upevňování morálních hodnot (spravedlnost, tolerance)?
...odpora pozitivního vztahu k přírodě?
...rostor říci a obhájit vlastní názor na dění ve škole?
Stáli byste o třídní schůzky žák – rodič – učitel?
Objevila se v třídním kolektivu šikana?
Jak hodnotíte způsob řešení těchto negativních jevů? (hodnocení jako známky ve škole)
Ocenili byste možnost žáků zasahovat do chodu školy například v podobě žákovských parlamentů?
Jaké problémy máte při domácí přípravě s dětmi do školy?
Your answer
Škola, kam chodí mé dítě, se jmenuje: (poviná otázka, dotazník je anonymní!) *
Your answer
Prostor pro další Vaše náměty, nápady... :-)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service