Verbs. Flexió 1a Conjugació (Present Subjuntiu, Imperfet Indicatiu i Condicional)

108 preguntes (text)

  Conjuga cada verb en el temps que t'indiquem.

  Si algun verb és defectiu, és a dir, no té alguna persona en algun temps verbal, escriu un zero ("0") al quadro de text. No escrigues pronoms, espais innecessaris ni signes de puntuació. Pots ajudar-te de les conjugacions que el Diccionari Normatiu Valencià inclou en l'entrada de cada verb: http://www.avl.gva.es/lexicval/

  PRESENT DE SUBJUNTIU

  ANAR
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ESTAR
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DAR
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PUJAR
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  FICAR
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  OFEGAR
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question