SOAL SELIDIK PENCAPAIAN HASIL PEMBELAJARAN (PO) OLEH GRADUAN PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) - SSCF FAKULTI SAINS
SPO-SSCF
A. Data Respondan
Jantina
Bangsa
PNGK terakhir diperoleh:
Sesi/Semester Menamatkan Pengajian:
Your answer
B. Tandakan persepsi anda terhadap kemudahan pengajaran dan pembelajaran SKALA:
SKALA: 1. Sangat Tidak Baik 2. Tidak Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
1. Kemudahan pengajaran dan pembelajaran lengkap
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
2. Bahan pengajaran sesuai dan mudah diperoleh
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
3. Peralatan teknologi maklumat mencukupi
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
4. Kemudahan perkhidmatan teknologi maklumat memuaskan
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
5. Suasana persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
C. Tandakan respons anda terhadap pencapaian hasil pembelajaran program pengajian yang anda telah ikuti seperti berikut:
SKALA: 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
Pengetahuan Teknikal dan Kompetensi
1. Selepas mengikuti program ini saya, dapat menguasai pengetahuan sains yang mantap dan memahami prinsip asas fizik.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Selepas mengikuti program ini saya, mampu mengaplikasikan teori fizik, pengetahuan instrumentasi dan komputasi untuk menyelesaiakn masalah industri.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Selepas mengikuti program ini saya, mampu menganalisis dan menterjemah data, mereka-bentuk dan membangunkan sistem eksperimen untuk menyelesaikan masalah industri.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Kemahiran Insaniah
4. Mampu mengenalpasti, menhganalisis, merumus dan meyelesaikan nasalah asas fizik
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
5. Mampu menyampai dan mencambahkan ilmu pengetahuan dan maklumat dengan berkeyakinan dan berkesan dalam bentuk tulisan dan lisan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
6. Dapat berfungsi secara berkesan dan bertanggungjawab sebagai ahli kumpulan bagi mencapai cita-cita bersama dan juga berubah mengikut keutamaan dan perubahan keadaan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
7. Mampu memperoleh maklumat dan ilmu pengetahuan terkini dan relaven melalui pelbagai punca dan kaedah.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
8. Dapat berfungsi secara berkesan dan bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan bagi mencapai cita-cita bersama.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
9. Dapat mengamalkan nilai-nilai etika dan intigeriti dalam interaksi saintifik dan sosial, berfikiran positif dan memiliki jati diri.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
10. Memperoleh kesedaran dan kecenderungan kepada peluang perniagaan dan keushawanan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms