SOAL SELIDIK PENCAPAIAN HASIL PEMBELAJARAN (PO) OLEH GRADUAN PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) - SSCZ FAKULTI SAINS
| SPO-SSCZ |
A. Data Respondan
Jantina
Bangsa
PNGK terakhir diperoleh:
Sesi/Semester Menamatkan Pengajian:
Your answer
B. Tandakan persepsi anda terhadap kemudahan pengajaran dan pembelajaran SKALA:
SKALA: 1. Sangat Tidak Baik 2. Tidak Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
1. Kemudahan pengajaran dan pembelajaran lengkap
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
2. Bahan pengajaran sesuai dan mudah diperoleh
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
3. Peralatan teknologi maklumat mencukupi
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
4. Kemudahan perkhidmatan teknologi maklumat memuaskan
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
5. Suasana persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
C. Tandakan respons anda terhadap pencapaian hasil pembelajaran program pengajian yang anda telah ikuti seperti berikut:
SKALA: 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
Pengetahuan Teknikal dan Kompetensi
1. Selepas mengikuti program ini saya, dapat menguasi ilmu dan memahami prinsip asas fizik.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Selepas mengikuti program ini saya, boleh mengaplikasikan pengetahuan dalam teknik, skil, dan peralatan saintifik yang berkaitan dengan asas fizik.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Selepas mengikuti program ini saya, boleh menganalisis, menghurai, membina dan melaksanakan ujikaji dan merekabentuk projek berkaitan dengan asas fizik.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Kemahiran Insaniah
4. Berupaya untuk mengenalpasti, menganalisis, memformulasi dan menyelesaikan masalah berkaitan asas fizik.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
5. Berupaya berkomunikas secara berkesan dan berkeyakinan pada masa yang relevan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
6. Berupaya berfungsi secara berkesan dan bertanggungjawab sebagai ahli kumpulan bagi mencapai cita-cita bersama dan juga berubah mengikut keutamaan dan perubahan keadaan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
7. Berupaya mencari dan menguasai ilmu terkini dengan sempurna.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
8. Berupaya berfungsi secara berkesan dan bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan bagi mencapai cita-cita bersama.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
9. Berupaya mengamalkan nilai-nilai etika dan integriti dalam interaksi-interaksi saintifik dan sosial, berfikiran positif dan memiliki keunggulan diri.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
10. Dapat kesedaran kepada peluang-peluang perniagaan dan keusahawanan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms