SOAL SELIDIK PENCAPAIAN HASIL PEMBELAJARAN (PO) OLEH GRADUAN PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) - SSCA FAKULTI SAINS
SPO-SSA
A. Data Respondan
Jantina
Bangsa
PNGK terakhir diperoleh:
Sesi/Semester Menamatkan Pengajian:
Your answer
B. Tandakan persepsi anda terhadap kemudahan pengajaran dan pembelajaran SKALA:
SKALA: 1. Sangat Tidak Baik 2. Tidak Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
1. Kemudahan pengajaran dan pembelajaran lengkap
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
2. Bahan pengajaran sesuai dan mudah diperoleh
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
3. Peralatan teknologi maklumat mencukupi
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
4. Kemudahan perkhidmatan teknologi maklumat memuaskan
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
5. Suasana persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
C. Tandakan respons anda terhadap pencapaian hasil pembelajaran program pengajian yang anda telah ikuti seperti berikut:
SKALA: 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
Pengetahuan Teknikal dan Kompetensi
1. Selepas mengikuti program ini, saya dapat menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman prinsip kimia, terminology, nomenklatur, unit dan konvension, matematik asas.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Selepas mengikuti program ini, saya mendapat kemahiran dalam mengaplikasikan kaedah saintifik untuk melaksana dan melaporkan kajian eksperimental.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Selepas mengikuti program ini, saya mendapat kesedaran yang tinggi terhadap isu penting dan pembangunan penyelidikan kimia dan kompeten dalam memulai, membina, dan meneruskan penyelidikan saintifik.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Kemahiran Insaniah
4. Mampu belajar bersendirian dan mempamirkan pengetahuan dan kefahaman teori dan prinsip kimia dan kemampuan menilai penyelidikan terkini.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
5. Mampu membentangkan maklumat teknikal, saintifik dan kimia dengan hujah yang jelas dan tepat secara bertulis atau lisan kepada pelbagai khalayak.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
6. Mendapat kemahiran interpersonal serta kemampuan tinggi untuk berkerjasama dalam satu pasukan dalam menjayakan pelbagai peranan dalam kumpulan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
7. Mendapat kemahiran dalam mengurus maklumat berkaitan dari pelbagai sumber.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
8. Mampu memimpin, mengambil tindakan dan mendorong penglibatan orang lain.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
9. Mendapat kemahiran bertindak dengan etika dan integrity yang baik dalam profesion kerjaya dan tanggungjawab masyarakat.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
10. Mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam menganalisa dan mengenalpasti peluang perniagaan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms