SOAL SELIDIK PENCAPAIAN HASIL PEMBELAJARAN (PO) OLEH GRADUAN PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) - SSCC FAKULTI SAINS
SPO-SSCC
A. Data Respondan
Jantina
Bangsa
PNGK terakhir diperoleh:
Sesi/Semester Menamatkan Pengajian:
Your answer
B. Tandakan persepsi anda terhadap kemudahan pengajaran dan pembelajaran SKALA:
SKALA: 1. Sangat Tidak Baik 2. Tidak Baik 3. Baik 4. Sangat Baik
1. Kemudahan pengajaran dan pembelajaran lengkap
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
2. Bahan pengajaran sesuai dan mudah diperoleh
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
3. Peralatan teknologi maklumat mencukupi
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
4. Kemudahan perkhidmatan teknologi maklumat memuaskan
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
5. Suasana persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran
Sangat Tidak Baik
Sangat Baik
C. Tandakan respons anda terhadap pencapaian hasil pembelajaran program pengajian yang anda telah ikuti seperti berikut:
SKALA: 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
Pengetahuan Teknikal dan Kompetensi
1. Selepas mengikuti program ini saya, dapat menguasai pengetahuan serta memahami segala prinsip kimia, istilah, penamaan, persidangan dan unit serta asas matematiks.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Selepas mengikuti program ini saya, mendapat kemahiran dalam mengaplikasikan prinsip kimia, carakerja, penggunaan teknik terkini dan peralatan dalam analisis kimia.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Selepas mengikuti program ini saya, dapat merancang, merekabentuk dan melaksanakan suatu penyelidikan kimia bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh industri dan masyarakat.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Kemahiran Insaniah
4. Dapat mempelajari secara bebas dan memahami konsep dan carakerja terbaru dalam analisis kimia.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
5. Mendapat kemahiran bagi menyatakan maklumat teknik, saintifik serta alasan dengan jelas dan betul secara bertulis dan lisan kepada sebarang tahap hadirin.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
6. Mendapat kemahiran interpersonal yang baik, boleh berkerjasama dalam satu pasukan dan sedia untuk melaksana peranan dalam pasukan yang berbeza.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
7. Mendapat pengetahuan dan kemahiran baru serta berupaya menguruskan maklumat berkaitan yang diperolehi dari berbagai punca.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
8. Mampu mempamerkan ciri kepimpinan dalam membuat sesuatu tindakan dan menarik supaya semua ahli dalam kumpulan terlibat.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
9. Mampu bertindak secara berhemah dan bermoral bersesuaian dengan bidang kerja dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
10. Mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam menalisis dan menentukan peluang perniagaan.
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms