CHESTIONAR PRIVIND PERCEPŢIA CALITĂŢII STUDIILOR MASTERALE

Adresat absolventilor de studii master
Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate următorului chestionar privind impactul asupra dumneavoastă a studiilor master absolvite. Acest lucru este important pentru a putea creşte calitatea în învăţământul superior şi în pregătirea profesională.
Încercuiţi varianta /variantele corespunzătoare situaţiei dumneavoastră de la întrebările cu variante de răspuns sau completaţi spaţiile punctate de la întrebările corespunzătoare.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question