แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. ประเภทผู้รับบริการ
5. การขอรับบริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms