FORMULARI EMPRESA CLIENT

Deixant les teves dades en aquest formulari, acceptes que et considerem «empresa client» de la UOC i, per tant, els treballadors i treballadores de la teva empresa podran gaudir d’un ajut econòmic del cinc per cent (5%), que es descomptarà del preu de la seva primera matrícula en programes propis de la UOC (programes de màster propi, postgrau, especialització i programes de curta durada). En cas que l’empresa ja hagi acordat un avantatge de matrícula corporatiu a la UOC, sempre prevaldrà el descompte que sigui més beneficiós per al treballador.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informació addicional

  Les dades personals que es recullin en el marc d’aquest formulari seran tractades amb la finalitat exclusiva de donar compliment efectiu a l’objecte de la relació generada entre les parts. De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals s’incorporaran en un fitxer del qual la UOC és responsable. La persona interessada pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a la Universitat Oberta de Catalunya, Assessoria Jurídica (av. del Tibidabo, 39-41, 08035 de Barcelona), o al correu electrònic fuoc_pd@uoc.edu.